Elever skal oplære lærere i it

17.01.2013

Helsingør Skole har sammen med sit nye fælles logo fået en visuel profil med designelementer, som kan bruges i dokumenter og præsentationer. For at bringe designelementerne i spil blandt medarbejderne, blev skolens mediepatruljer ved en workshop i Toldkammeret den 17. januar 2013 klædt på til at undervise lærerne i, hvordan de skal gøre. Ved kommende medarbejdermøder bliver der sat tid af til, at mediepatruljerne, hjælper lærerne i gang med den tekniske side af sagen.

Mediepatruljerne består af elever på hver afdeling med it-kundskaber, som de gerne vil lære fra sig til både elever og lærere. Tanken bag mediepatruljerne er, at eleverne oftest er hurtigere end lærerne til at tilegne sig it-kompetencer og at de har intuitiv forståelse for at lære det fra sig – en forståelse som de med hjælpe fra mediepatruljernes kontaktlærere kan udvikle så de mere systematisk kan indgå som en ressource i undervisningen.

Workshoppen var den første fælles samling på tværs af skolens afdelinger. Et fælles fodslag blev trådt an og der blev indgået foreløbige aftaler om yderligere samarbejde. Ved evalueringen gav eleverne udtryk for, at de gerne ville arbejde videre med tiltag på tværs af afdelingerne. Efterfølgende har ledelsen besluttet, at mediepatruljerne skal mødes igen for at videreudvikle tiltaget .

Frederiksborg Amts Avis var mødt frem i Toldkammeret og skrev om workshoppen.

Spørgsmål om mediepatruljerne rettes til Morten Lai Knudsen, Daglig Pædagogisk Leder på Afd. Marienlyst: mlk37@helsingor.dk

 /MML