ETIK

Som skole har vi et helt særligt ansvar for måden vi omgås hinanden på. Eleverne bruger gennem ti år af deres barndom op mod 2.000 dage sammen med andre børn og voksne på skolen. Medarbejderne mindst lige så mange. Det er lang tid at bruge sammen og derfor har vi et helt særligt ansvar i, at alle har det godt med hinanden.

Plads til alle – nu og i fremtiden

Men vi har også et helt særligt ansvar i at gøre børn til samfundsborgere. Den moral og de værdier, som eleverne bliver påvirket af i skolen, har betydning for både individer og samfund langt ude i fremtiden. Derfor underbygger vi hele tiden vores pædagogiske arbejde med etiske overvejelser om, hvordan vores handlinger overfor hinanden skaber mest mulig plads til alle.

Vi holder på formerne

Respektfulde omgangsformer mellem alle på skolen er vores stærkeste middel til arbejdet med den etik, som udgør skolens sammenhængskraft i det daglige. Respektfulde omgangsformer er ikke en selvfølge og det kræver en indsats at udvikle og opretholde dem. Udfordringen bliver ikke mindre af, at vi netop ses dagligt over så langstrakt en periode. Giver vi slip på formerne, begynder vi nemt at tage hinanden for givet. Dermed risikerer vi at miste respekten for hinanden i det daglige.

Gennem kommunikation løfter vi standarden

Konkret udvikler og opretholder vi vores etiske standarder gennem fokus på kommunikationen. Det handler om måden vi taler og skriver til hinanden på. At vi hilser, når vi møder hinanden på gangene. At vi kigger hinanden i øjnene og er nærværende, når vi er sammen. Vi hylder dyder både som rettidighed, høflighed, rummelighed og humor.

senest redigeret 2.12.2015