LÆRING

Det er den, som laver noget, der lærer noget. Sådan lyder et traditionelt pædagogisk mantra, som stadig er gyldigt. Derfor er skoledagen for både børn og voksne på Helsingør Skole tilrettelagt, så alle er aktive. Hvis nogen ikke ved, hvad de skal tage sig til, er der noget galt.

Læring i organiserede fællesskaber og samspil mellem parterne

Men det er ikke nok at være aktiv. Skolens opgave er at tilrettelægge læring, så aktiviteterne bliver meningsfuld og udmønter sig i en type læring, der gør børnene livsduelige i bred forstand. Livsduelighed kommer ikke alene af at følge et skema med en række fag. Fagene skal bruges i en større sammenhæng. Vi tror på, at læring bedst sker i samspil mellem børn og voksne – skole, SFO og hjem.

Lokale verdensborgere

For en skole i en søfartsby som Helsingør, er et bredt udsyn til verden en helt naturlig forventning fra alle sider. Vi har højt til loftet og luft under vingerne, men vores rodfæste er lokalt. Vi satser på gennem tætte relationer til byen og samfundet omkring os at skabe et autentisk læringsmiljø, hvor børnene lokalt oplever helhed og sammenhæng i en hverdag med internationalt og kulturelt bredt perspektiv.

Udvikling af undervisningen gennem it

Systematisk bruger vi IT som understøttelse af undervisningen, hvis det skaber bedre effekt eller motivation. At anvende IT er ikke primært et mål i sig selv, men et redskab der hjælper os derhen, hvor vi gerne vil. Vi udnytter, at eleverne kommer i skolen med IT-kompetencer hjemmefra, som de kan bruge i undervisningen. Vi har trådløst internet over hele skolen, interaktive tavler i klasserne og alle elever og lærere får udleveret en Lenovo Yoga 11e. Med UNI-login kan eleverne også bruge deres egne IT-enheder på det trådløse netværk og få adgang til en række tjenester, opslagsværker og digitale læremidler.

Kreativitet, leg og bevægelse

Læring gennem legende og musiske aktiviteter og bevægelse har høj prioritet. I perioden 2010-2012 har skolen med en stor kommunal investering udviklet unikke læringsmiljøer, som stimulerer børns medfødte glæde ved kreative aktiviteter, musikalitet, leg og bevægelse. Læringsmiljøerne lægger op til varierede undervisningsformer, som går på tværs af fag og emner – både ude og inde.

Ved at indføre en overordnet fælles metodik, vil vi højne læringsudbyttet så det matcher skolens motto: Alle har ret til succesfuld læring.

 

senest redigeret 12.09.2016