Nyorganiseringen

Helsingør Skole har samlet de yngste og de ældste årgange på samme matrikel, for at højne fagligheden på de enkelte klassetrin. Se hvordan skolens afdelinger er organiseret nedenfor.

Byskolen og Skolen ved Kongevej

2016-2017:

hs_Skolesammenlægning BS-KO 2016 2017

Skolen ved Kongevej og Byskolen skal pr. skoleåret 2016-17 opdeles således, at elever fra 0.-2. årgang skal gå på Skolen ved Kongevej og eleverne fra 2.-9. årgang skal gå på Byskolen. Der vil i skoleåret 2016/2017 være 2. klasser på både Byskolen og Skolen ved Kongevej. Grunden hertil er at ingen elever bliver flyttet for et år. Derfor vil der først pr. 1. august 2017 kun være 2. klasser på Skolen ved Kongevej.

2017-2018:

Nyorganiseringen BS-KO 2017-2018

Skolen ved Gurrevej og Nordvestskolen

2016-2017:

Nyorganisering GU-NV 2016 2017Skolen ved Gurrevej og Nordvestskolen skal pr. skoleåret 2016-17 opdeles således, at elever fra 0.-5. årgang skal gå på Skolen ved Gurrevej, og at elever fra 5.-9. årgang skal gå på Nordvestskolen. Der vil i skoleåret 2016/2017 være 5. klasser på både Nordvestskolen og Skolen ved Gurrevej. Grunden hertil er at ingen elever bliver flyttet for et år. Derfor vil der først pr. 1. august 2017 kun være 5. klasser på Skolen ved Gurrevej.

2017-2018:

Nyorganisering GU-NV 2017 2018

Nyhedsforum med artikler og nyheder om nyorganiseringen

D. 20.04.16 Se fremtidens Nordvestskolen

D. 20.04.16 Forældrebrev april 2016

D. 04.04.16 SFO Skolen ved Gurrevej Forældrebrev

D. 10.03.16 Besøgsdage skaber sammenhold og tryghed

D.01.03.16 Forårshilsen til forældrene

D. 20.01.16 Boost og Nyorganiseringen

D. 15.12.15 Julehilsen fra Skoleleder Kari Jørgensen

D. 06.11.15 Forældrebrev om Nyorganisering

D. 07.10.15 – Invitation til dialogmøde for forældre

D. 05.10.15 – På vej mod en ny organisering af Helsingør Skole

D. 29.04.15 – Vær med til at lægge indhold i rammerne på fremtidens skole

D. 22.04.15 – FAQ – Linjer og specialisering på alderstrin

senest redigeret 16.01.2017