Politikker og principper

Lokale politikker og principper

Helsingør Skole består af fem afdelinger, der har fælles politikker og principper, som vi efterlever. Vores politikker og principper er vedtaget af skolebestyrelsen, og du kan læse dem her:

Princip for klassedannelse og klassesammenlægning

Princip for vikardækning

Antimobbepolitik

Sikkerheds- og kriseberedskabsplan 15-16 for Helsingør Skole

Sorg- og kriseplan for Helsingør Skole

Kommunale politikker

Skolen forholder sig som resten af kommunens skoler til følgende kommunalt vedtagne poltikker og principper:

Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år i Helsingør Kommune 2014 – 2018

Princip for sponsering

senest redigeret 7.06.2017