Børne- og ungerådgivningen

Børne- og Ungerådgivningen (BUR) er for Helsingør Kommunes børnefamilier samt personale i daginstitutioner og skoler. BUR henvender sig først og fremmest til børn og unge mellem 0 og 18 år og deres forældre med professionel hjælp, når der er vanskeligheder med barnets udvikling og trivsel enten i hjemmet, daginstitutionen eller skolen.

BUR varetager bl.a. pædagogisk psykologiske rådgivningsopgaver (PPR) i henhold til gældende lovgivning.

BUR består af støttepædagoger, psykologer, tale-hørepædagoger, lærere, konsulent for småbørns- og CI-området. Forældre kan selv kontakte Børne- og Ungerådgivningen direkte eller i samarbejde med daginstitution eller skole aftale, for at få taget en problemstilling op til vurdering og behandling.

Alle medarbejdere i BUR har tavshedspligt.

Se også:

 

senest redigeret 10.06.2015