SFO

Helsingør Skole SFO består i dag af to SFO-huse, der ligger fysisk adskilt. Hvert SFO-hus er tilknyttet en afdeling, men der er fortsat lokalt samarbejde mellem lærere og pædagoger omkring børnene i 0. til 3. klasse.

SFO’en tilbyder mange forskellige sjove aktiviteter, som tager udgangspunkt i børnenes interesser og kompetencer. Aktiviteterne er også til for at skabe et godt fællesskab mellem børnene og forbedre trivslen både i skolen og i børnenes fritid.

Bevægelse er omdrejningspunktet for en stor del af aktiviteterne, heriblandt vores dage i hallen, når vi tager i svømmehallen og vores mange udendørsaktiviteter.

SFO Gurrevej

SFO Gurrevej består af to baser, som begge er placeret på Skolen ved Gurrevej. Barnet bliver tilknyttet én base, men kan frit færdes mellem de to baser. Skolen og SFO’en er en integreret del af hinanden, da skolens arealer om eftermiddagen bliver benyttet af SFO’en.

SFO Skolen i Bymidten

SFO Skolen i Bymidten består af 5 afdelinger; Rantzausvej, Trækbanen, 1 Byskolen, Hestemøllestræde og Kongevej Skole .

Indskrivning

Indskrivning til SFO skal ske via “Digital pladsanvisning” på kommunens hjemmeside. Her skal du vælge den SFO, der tilhører den ønskede skole. Læs mere om start i SFO og skole.

Kontakt SFO-husene

Ansvaret for den daglige drift i de nuværende SFO-huse ligger hos den lokale SFO-leder. Det er derfor denne, der skal kontaktes ved eventuelle spørgsmål:

SFO Gurrevej
SFO-leder: Karina Madsen
Mail: mad37@helsingor.dk
Tlf: 49 28 23 10

Afdeling Isbjørnen
Tlf:  41 86 82 19

Afdeling Basen
Tlf: 41 86 82 18

SFO Skolen i Bymidten
SFO-leder: Helle Simming
Mail: hsi37@helsingor.dk
Tlf.: 49 28 10 78

Afdeling Trækbanen
Tlf: 49 28 10 09

Afdeling Rantzausvej
Tlf: 49 28 10 79

Afdeling Kongevej Skole
Tlf: 49 28 22 29

Afdeling 1 Byskolen
Tlf: 49 28 22 28

Afdeling Hestemøllestræde
Tlf: 49 28 18 14

senest redigeret 18.04.2017