Sundhed og tandpleje

Sundhedstjenesten

På alle Helsingørs skoler er der tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken på skolen følger dit barns sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet. Vi samarbejder med forældre, skolens ledelse og personale om generelle sundhedsfremmende tiltag og aktiviteter.

I en kombination af samtaler, undersøgelser og sundhedspædagogiske aktiviteter/undervisning er formålet med skolesundhedsplejen tidligt at opspore tegn på sygdom, fejludvikling eller mistrivsel.

 

Skolen i Bymidten:
Sundhedsplejerske Britta Haugaard
Mobil: 2531 2996 – Mail: bha34@helsingor.dk

Sundhedsplejerske Signe B. Klausen
Mobil: 2531 2979 – Mail: sbk07@helsingor.dk

Skolen ved Gurrevej og Nordvestskolen:
Sundhedsplejerske Merete Arlev
Mobil: 2531 2995 – Mail: mar34@helsingor.dk

Sundhedsplejerske Mette K. Stender
Mobil: 2531 2996 – Mail: mks34@helsingor.dk

Sundhedsplejerske Susanne Herbst-Jensen
Mobil: 2531 3390 – Mail: shj34@helsingor.dk

Nygård Skole:
Sundhedsplejerske Mette K. Stender
Mobil: 2531 2996 – Mail: mks34@helsingor.dk

Kontakt til sundhedsplejersken
Har du eller dit barn brug for at tale med nogen om sundhed, helbred og trivsel, kan du kontakte sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om alt fra behov for en ekstra høre- eller synsprøve, bekymring om overvægt eller vækst ­problemer, teenagerens behov for viden om prævention, dit barns trivsel i klassen eller hjemme, sygdom eller dødsfald i nærmeste familie og meget andet.

Indsats i skoleåret 2016/17:

0.klasse: Indskolingsundersøgelse med forældre

1.klasse: Højde/vægt.

3. klasse: Højde/vægt. Individuelt

5. klasse: Individuel sundhedssamtale – højde/vægt. Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen – primært pubertets-tema.

8.klasse: Udskolingsundersøgelse og – samtale. Højde/vægt, høreprøve og synsprøve. Sundhedspædagogisk aktivitet i samarbejde med klassens lærere. Fokus på ”Seksuel sundhed”.

Som udgangspunkt vil rækkefølgen i skoleåret være:
3.kl. – 5.kl – 0.kl. – 8.kl. – 1. kl.

Derudover tilbyder sundhedsplejersken ekstra helbredsundersøgelser af børn og samtaler med børn og deres forældre, hvis der er særlige behov for dette. Det kan dreje sig om børn med helbreds- eller sundhedsproblemer, stort fravær fra skolen, mistrivsel af den ene eller anden årsag og meget andet. Samtaler og undersøgelser sker altid i samarbejde med jer som forældre og kræver jeres tilladelse.

Sundhedsplejersken er en del af Tværfagligt Forum på skolen.

Tandplejen

Tandplejen tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til:

– Alle børn og unge fra 0-18 år
– Borgere der er visiteret til omsorgstandpleje

Se mere information om tandplejen for børn og unge på Helsingør kommunes hjemmeside. Her kan du finde oplysninger om tandplejen, tanduheld, gode råd til tandpleje og meget mere.

Al henvendelse vedrørende tandpleje skal rettes direkte til tandplejens telefon eller email. Tandklinikkerne kan ikke kontaktes via skolens kontor.

BEMÆRK:
I uge 26, 31 og 32 (skolernes sommerferie) har tandplejen åbent på hverdage mellem kl. 8 – 15, og kan kontaktes på:
Klinikker: tlf. 49 28 18 48
Tandregulering: tlf. 49 28 18 40

Tandplejen har ferielukket fra mandag d. 3. juli til og med fredag d. 28. juli.
Nødhjælp henvises til: Tandlægevagten Nordsjælland tlf. 70 25 00 41. For åbningstider se: www.tandlægevagten.dk eller til praktiserende tandlæge.

Tandklinikken beliggende ved Skolen ved Gurrevej
Skolealleen 2 B
3000  Helsingør
Tlf. 49 28 18 48
Mail: gu-tand@helsingor.dk

  Mandag

 Tirsdag

 Onsdag

  Torsdag

  Fredag

 8 – 15

 8 – 15

  8 – 15

 8 – 15

 8 – 15

Tandklinikken beliggende ved Nordvestskolen
Blichersvej 121
3000  Helsingør
Tlf. 49 28 18 48
Mail: nv-tand@helsingor.dk

  Mandag

 Tirsdag

 Onsdag

  Torsdag

  Fredag

 8 – 15

 8 – 15

  8 – 15

 8 – 15

8 – 15

 

senest redigeret 12.06.2017