Uddannelsesvejledning

Helsingør Kommune har i fællesskab med Fredensborg Kommune etableret UU-Øresund – Ungdommens Uddannelsesvejledning Øresund.
UU-Øresund giver vejledning om overgangen til ungdomsuddannelse til unge fra grundskolens 7. klasse til den unge fylder 25 år. På kommunens folkeskoler står uddannelsesvejlederne for undervisningen i Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering fra 6. til 10. klasse.

Det er UU-Øresund, der i samarbejde med skolen vurderer den enkelte unges uddannelsesparathed ved overgangen fra 9./10. klasse til ungdomsuddannelse.

For alle 15-17 årige skal UU-Øresund udforme en uddannelsesplan, der beskriver, hvad den unge er i gang med, og hvad målet er i form af uddannelse.

UU-Øresund modtager gennem et nationalt system oplysninger fra uddannelsesstederne, hvis en ung falder fra en ungdomsuddannelse. Alle unge, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, bliver opsøgt og tilbudt vejledning.

senest redigeret 10.06.2015