It

Alle elever og lærere får udleveret en pc

På Helsingør Skole får alle elever og lærere udleveret en bærbar computer, som er deres så længe de er tilknyttet Helsingør Skole. Computeren er en Lenovo Yoga 11e, som er en del af det “digitale penalhus”, der skal være med til at løfte både motivationen og fagligheden blandt elever og lærere.

Computeren og tilhørende etui er ejet af Helsingør Kommune og skal afleveres i væsentlig samme stand, når eleven går ud af skolen. Computeren kan på forlangende kræves afleveret tilbage til skolen. Eleverne har, som udgangspunkt, deres computer med hjem dagligt. Der kan opstå situationer, hvor skolens ledelse og lærerne kan beslutte, at enkelte klasser eller en hel årgang ikke må hjemlåne pc’en.

Programmer og Skoleskyen

Elevcomputeren har Microsofts styresystem Windows 10.

Helsingør Kommune har oprettet en Skolesky, som indeholder Office365 pakken. På Skoleskyen kan elever og pædagogisk personale med deres Uni-login installere Office2013 på op til fem computere og fem mobile enheder.

Adgang til undervisningsprogrammer og -tjenester

Elever og lærere har med deres UNI-login adgang til en lang række online undervisningsprogrammer, opslagsværker og tjenester som er nyttige i mange fag. Skolebiblioteket på de enkelte afdelinger har det samlede overblik mens faglærerne ved, hvilke ressourcer der er adgang indenfor de enkelte fag og emner.

Trådløst netværk

Skolens området er dækket af et trådløst internet, som tilgås via et uni-login, som alle eleverne får, når de bliver indskrevet på skolen. Eleverne kan gå på internettet med både smartphones, tablets og computere.

Interaktive tavler

Der er installeret interaktive tavler af mærket SmartBoard i alle skolens klasserum og faglokaler.

ForældreIntra og ElevIntra

ForældreIntra og ElevIntra er en del af Helsingør Skoles lukkede netværk – SkoleIntra. Det er skolens kommunikationskanal mellem skole og hjem, og Intra kan også benyttes til at forældre og elever kan kommunikere indbyrdes.

Det er også på Intra at forældre og elever kan tilmelde sig arrangementer og se nyheder fra hverdagen på Helsingør Skole.

Du tilgår ForældreIntra og ElevIntra her på hjemmesiden (øverste menubjælke eller venstre menubjælke) eller direkte via www.helsingoerskole.skoleintra.dk. Du har også mulighed for at bruge ForældreIntra på mobilen. Læs Guide til ForældreIntra.

Meebook

Helsingør Skole anvender læringsplatformen Meebook, som er en digital læringsplatform med en række forskellige funktioner til undervisningsplanlægning og evaluering af elevernes læring. Alle forældre skal bruge Meebook til at se elevens årsplaner og elevplaner.

Årsplanerne på Meebook er langt mere dynamiske end tidligere. Det betyder, at planerne ikke længere gælder for et helt skoleår, men kan justeres undervejs, så de hele tiden er opdaterede og relevante. Årsplanen kan derfor forekomme i overskrifter/temaer, som senere kan blive præciseret, når forløbet nærmer sig. Elevplanerne findes ligeledes på Meebook, hvor dit barn og dit barns undervisere er med til at vurdere den nuværende indsats og de indsatsområder som skal styrke barnets læring.

ForældreIntra skal fortsat benyttes til al kommunikation med skolen, men i løbet af 2018 vil Intra afløses af et nyt system, som vil blive integreret med Meebook. Dermed vil alle systemer i fremtiden være samlet et sted, så forældrene ikke behøver at logge på flere platforme.

It kompetenceløft til medarbejderne

Lærere og pædagoger bliver løbende trænet og efteruddannet i brugen af pc’er og interaktive tavler, mens de på både den tekniske og pædagogiske side udveksler erfaringer med lignende projekter i både ud- og indland. Efteruddannelsesindsatsen er mikset af workshops, træningsmoduler og konferenceaktiviteter. Videndeling er en vigtig ingrediens, som skal være med til at sikre forankringen af en it-understøttet undervisning.

senest redigeret 25.10.2016