Indskrivning

Indskrivning til 0. klasse 2017

Alle børn der fylder 6 år i 2017 er undervisningspligtige fra august 2017.

Indskrivningen foregår fra den 14. november 2016 til og med 2. januar 2017. Indskrivningen foregår udelukkende digitalt via kommunens hjemmeside. Forældrene skal bruge NemID eller Digital Signatur, for at kunne indskrive barnet digitalt.

Gå til indskrivning

Forældre til de børn, som skal indskrives til start i 0. klasse i kommunens skoler pr. august 2017, vil i uge 44, 2016 modtage skriftlig information fra distriktsskolen.

Helsingør Skoles afdelinger er inddelt i indskoling og udskoling. 0.klasse elever skal derfor starte på enten Skolen i Bymidten (afdeling Skolen ved Kongevej) eller Skolen ved Gurrevej. Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte dit barns distriktskole – Skolen ved Gurrevej tlf. 49 28 28 00 – Skolen i Bymidten tlf.  49 28 32 80

Læs mere på kommunens hjemmeside om skolestart.

Mulighed for at ønske afdeling

Ved indskrivningen er det muligt at afgive et begrundet ønske om, hvilken afdeling på Helsingør Skole barnet skal gå på. Skolens ledelse danner herefter 0. klasserne efter kriterier, som er vedtaget af skolebestyrelsen:

  • Geografisk afstand til skolen
  • Søskendeforhold
  • Andet

Informationsmøde om skolestart på Helsingør Skole

Helsingør Skoles afdelinger holder informationsmøde mandag d. 14. november 2016 kl. 19.00 – 20.30 på Skolen ved Gurrevej i hallen.

Læs mere om i invitationen til informationsmødet. Læs dagsordenen for informationsmødet

Indskrivning til SFO

Ved indskrivningen skal du også tage stilling til, om dit barn skal gå i skolens SFO. Indskrivning til SFO skal ske via ”Digital pladsanvisning’” på kommunens hjemmeside. Se hvilke SFO’er der er tilknyttet Helsingør Skole.

Overleveringssamtaler

Uge 11, 12 og 13 i 2017 afholder børnehavepædagogerne overleveringssamtaler med børnehaveklasselederne og SFO-pædagogerne på de to afdelinger.

SFO-intromøde og forældremøde

Forældre bliver inden SFO-start inviteret til SFO-intromøde og forældremøde ultimo april på den afdeling, hvor barnet skal gå. Ved mødet deltager afdelingens daglige pædagogiske leder, afdelingskoordinator fra SFO, børnehaveklasselederne samt pædagoger fra afdelingens SFO.

Besøgsdag

Indskrevne børn bliver inviteret til at besøge deres kommende afdeling og SFO. Besøgsdagene ligger ultimo april 2017. Som regel har børnehaven mulighed for at følge børnene på besøgsdagen. Ellers er det forældrenes egen opgave at aflevere og hente barnet. Forældre og børnehave er selv ansvarlige for at afklare hvem, der følger børnene.

Store skiftedag

Store skiftedag er betegnelsen på de dage i begyndelsen af maj, hvor barnet begynder i SFO (og hvor vuggestuebørn følgelig bliver rykket op i børnehave). Børnene deles op i to grupper, som skifter fra børnehave til SFO med en uges mellemrum.

Klassedannelse

Når børnene begynder i SFO primo maj 2017, bliver de inddelt i midlertidige hold. De endelige klasser bliver først dannet i løbet af efteråret. Klassedannelsen sker ud fra pædagogers og børnehaveklasselederes samlede faglige vurdering efter overleveringssamtalerne og egne observationer i SFO og skole.

Ansøgning om skoleudsættelse

Forældre der søger om udsættelse af barnets skolestart skal udfylde en ansøgning. Børnehaven og evt. psykolog/fysioterapeut skal skrive en udtalelse på ansøgningen, som skal underskrives af alle parter og sendes til skolen senest den 02.01.2017. Skolelederen tager stilling til ansøgningen. Kontakt skolens kontor for nærmere information.

Ansøgning om skoleudsættelse 2017/2018

Løbende indskrivning – børn som er begyndt i skole

Forældre som midt i skoleforløbet ønsker at indskrive et barn på Helsingør Skole, skal kontakte den ønskede afdeling. Afdelingens daglige pædagogiske leder tager stilling til ønsket og inviterer, hvis der er plads, til et møde. Hvis der ikke er plads, bliver barnet tilbudt en plads på en af skolens øvrige afdelinger.

Spørgsmål eller kommentarer

Kontakt den pågældende afdeling for spørgsmål eller kommentarer

senest redigeret 21.11.2016