Skolen ved Gurrevej

Fra skoleåret 2016-2017 er Skolen ved Gurrevej en skole med elever fra 0.-5. klasse, med årgange på mellem 4-6 klasser.

På Skolen ved Gurrevej er undervisningen ikke altid klasseundervisning. Vi har fokus på læring i mindre hold og på tværs af klasser og årgange. Elevens klasse og lærere er den faste base, men læringen er fleksibel og varieret, så den stimulerer elevens faglighed og trivsel.

Vi lægger vægt på bevægelse i undervisningen, som ikke kun fremmer motorikken, men i høj grad også læringen.

TYDELIGHED, TRYGHED OG TILLID

Vi arbejdet ud fra nøgleordene tydelighed, tryghed og tillid.

Vi er tydelige i måden vi underviser og formidler på, så eleverne aldrig er i tvivl om, hvilke forventninger vi har til dem og hvad de kan forvente af os. Den samme tydelighed skal være synlig for forældrene.

Lærerne, pædagogerne og klassen som helhed skaber en tryg base for dit barn. Tryghed giver ro til at udvikle sig fagligt og socialt, og tryghed giver en god ballast til senere hen, at kunne stå på egne ben.

Tillid er vigtigt for et godt læringsmiljø. Der skal være tillid mellem lærer og elev, forældre og skolen og ikke mindst mellem eleverne.

Skolens arealer

Skolen ved Gurrevej har siden 1955 haft til huse i de tidstypiske gule bygninger på Gefionsvej. Bygningernes lyse og brede gangarealer er indrettet med gode arbejdspladser til holddeling og fællesrum til forskellige aktiviteter.

SFO’en er også til huse på skolens arealer, hvor lokalerne i skoletiden bliver benyttet af skolens klasser.

Skolens ydre læringsmiljø indbyder til leg og bevægelse, blandt andet på skolens sportsbane, boldburet i skolegården, skovområdet med junglestien, klatre- og gyngestativerne.

 

senest redigeret 22.09.2016