Byskolen

Skolen i Bymidten er en samlet enhed bestående af to afdelinger – Skolen ved Kongevej og Byskolen. Fra skoleåret 2016-2017 er elever fra 0.-2. klasse tilknyttet afdeling Skolen ved Kongevej og elever fra 2.-9. klasse tilknyttet afdeling Byskolen.

Bygninger

Byskolen ligger imellem Marienlyst Allé og Lundegade i bymidten. De fleste af skolens bygninger er opført før år 1900. Den ældste bygning er fra 1886 og har dermed fungeret som kommunens ældste skole.

Indre læringsmiljø

Skolen rummer 10 bygninger af forskellig størrelse som består af to gymnastiksale, samlings – og teaterbygningen, skolebibliotek, faglokaler, klasselokaler, sundhed og tandklinik. Skolens idrætsplads ligger tæt placeret ved afdelingen på Marienlyst allé.

SFO hører til i tre huse. To huse på selve skolen og et hus  i Hestemøllestræde. På grund af overbelægning går der i øjeblikket en klasse i SFO-hus Kongevej.

Ydre læringsmiljø

Det er politisk vedtaget i Helsingør Byråd at begynde en etapevis renovering af skolen. I første etape vil der blive der bygget en ny multihal i forbindelse med skolen samt en større om- og nybygning af det gamle hovedbiblioteks lokaler. Projektet hedder Skolen i Bymidten.

senest redigeret 27.09.2016