Nordvestskolen

Fra skoleåret 2016-2017 er Nordvestskolen en udskolingsskole med elever fra 6.-9. klasse, hvor der i overgangsåret også er Nordvestskolens 5. klasser. Nordvestskolen danner rammerne for et stort læringsmiljø kun for unge, hvor der på hver årgang er mellem 4-5 klasser.

En skole kun med udskolingselever åbner helt nye læringsmuligheder med undervisning i hold på tværs af klasser og årgange, men hvor klassen og lærerne er den faste base.

Vores mange fællesarealer, ude og inde, giver mulighed for gruppearbejde, kreative projekter og innovativt arbejde. Vi har undervisning, der møder eleven og elevens kompetencer og linjefag, der giver eleven mulighed for at præge temaet i undervisningen.

På Nordvestskolen vælger du fokusset i din hverdag

På Nordvestskolen har vi linjefagsundervisning i 7. og 8. klasse, hvor eleven vælger sig ind på en linje. Linjefagsundervisningen er én dag om ugen, og her tager undervisningen udgangspunkt i linjefagets tema.

Linjefagene på Nordvestskolen er:

  • Sport og bevægelse; som har fokus på idræt, krop og ernæring, biologi og samfund.
  • Kultur og sprog; som tager udgangspunkt i dansk, sprogfag, kunst og historie.
  • Natur og matematik; som arbejder ud fra matematik, fysik/kemi og geografi.
  • Firmaet; som beskæftiger sig med især dansk, matematik og engelsk kombineret med håndværk og innovation.

Valgfag på Nordvestskolen

Med valgfag på Nordvestskolen har eleven mulighed for at præge sin skoleuge med fag, som har elevens interesse. Vi tilbyder valgfag til de sports interesserede, de kulturelle, de naturfagspassionerede og de kreative.

Nordvestskolens læringsmiljø

Nordvestskolen blev bygget i perioden 1968 til 1970 på jorderne fra den gamle ”Guldgravergård”. Nordvestskolen er opbygget som en lille landsby, bestående af fire små blokke, en stor hovedbygning med skolegårdsmiljø og et gennemgående strøg. Årgangene er inddelt i huse ud fra tankegangen om “den lille skole i den store”.

Alle blokke har store, åbne og lyse fællesrum, som er indrettet til gruppearbejde. I hovedbygningen ligger administrationen, hvor også science center og hjemkundskab har til huse.

Det ydre leg- og læringsmiljø omkranser hele skolen, og her er der lagt fokus på leg, motion og læring.

Nordvestskolen 2

 

senest redigeret 23.02.2017