Nygård Skole

Bygninger

Nygård Skole ligger ved krydset mellem Esrumvej og Hellebækvej i Nygård. Hovedbygningen stod færdig som landsbyskole i 1938, som afløser for de nedlagte skoler i Gurre og Holmene, og i 1960 blev en tilbygning med faglokaler opført. Skolen indeholder renoverede undervisnings- og faglokaler, et lille skolebibliotek, en mindre teatersal, samt gymnastiksal.

Indre læringsmiljø

Skolen er Region København Netværk 1 skole- og fritidstilbud for normalt begavede elever med en autismespektrums forstyrrelse.

Det pædagogiske udgangspunkt er et udvidet undervisningsbegreb, som betyder, at eleverne ud over den almindelige fagrække også modtager undervisning i socialfag med henblik på at fremme deres selvindsigt og sociale kompetencer.

Skoledagen varer fra kl. 8.00 til kl. 15.00 eller 16.00, hvor både undervisning, SFO og klubben er integreret. Eleverne er inddelt i 5 klasser med 8-10 elever i hver klasse. Til skolen er tilknyttet en aftenklub for de større elever en til to gange om måneden.

Ydre læringsmiljø

Skolen har et skolegårdsmiljø omkranset af tre bygninger, samt et stort græsareal med fodboldbane. I skolegården er der mange lærings- og legefaciliteter.
På den ene side af skolebygningen ligger en lille sø og på den anden side af skolen ligger skolehaver. Skolen ligger tæt på skoven, som indgår meget i undervisningen – både naturfagligt og bevægelsesfagligt.

Læringsrummene er store, åbne og lyse – indrettet fleksibelt med mange pædagogiske funktioner. Skolens SFO er dels i hovedbygningen samt i et nabohus. SFO kan benytte alle skolens faciliteter.

senest redigeret 10.06.2015