Folkeskolereform

Folkeskolereformen er trådt i kraft den 1. august 2014 og det har betydet, at der er sket en stor udvikling i folkeskolerne over hele landet. Men reformen har rundet sit første år og er blevet en naturlig del af hverdagen på Helsingør Skole.

Reformens mål

Det er folkeskolereformens mål at gøre folkeskolen bedre. Overordnet har reformen 3 mål:

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Skoledagens længde

Reformen har betydet, at eleverne har fået en længere skoledag. I gennemsnit har eleverne:

  • 30 timer for 0-3. klasse
  • 33 timer for 4.-6. klasse
  • 35 timer for 7.-9. klasse

Lektiehjælp/Faglig støtte

Pr. 1. august 2015 er lektiehjælp/faglig støtte (FST) blevet en obligatorisk del af skoledagen. Her får eleverne mulighed for at få hjælp til lektierne af en faglig kvalificeret voksen. Eleverne kan dog stadig få lektier med hjem, hvis de ikke har nået disse i lektiecaféen.

Understøttende undervisning

Som noget nyt er der med folkeskolereformen indført understøttende undervisning. Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som skal styrke den faglige undervisning og hvor eleverne kan afprøve, træne og udvikle de kompetencer, som de har fået i den almindelige undervisning. Det kan eksempelvis være læsetræning, matematikøvelser og lektiehjælp. Den understøttende undervisning foregår i slutningen af skoledagen.

Nyt i undervisningen

Overordnet set har folkeskolereformen betydet, at der er kommet flere timer i dansk og matematik, og der undervises i engelsk fra 1. klasse. Undervisningen i andet fremmedsprog er fra 5. klasse og eleverne i udskolingen bliver tilbudt flere valgfag. Idræt er gjort til prøvefag for alle 9. klasses elever.

Det er bestemt, at alle elever i gennemsnit skal bevæge sig 45 minutter om dagen. Det kan både være i forbindelse med idrætstimer eller som en del af den understøttende undervisning.

Som led i folkeskolereformen indgår Helsingør Skole i et samarbejde med Helsingør Kommunes idræts-, kultur,- og musikliv. Skolen sørger for, at kulturelle aktiviteter indgår som en del af undervisningen og understøtter elevernes læring.

Vil du vide mere?

senest redigeret 3.02.2016