Temaaftener og High Performance

25.08.2016

Kære forældre,

Så er vi i gang…

Opstart af nyt skoleår kræver altid noget ekstra.

Vi skal alle ryste feriestemningen af os, og kommer hurtigt tilbage i hamsterhjulet. Nogle gange skal jeg nive mig selv i armen for at huske, at det altså kun er små fire uger siden, at kontoret åbnede. Men hverdagen er trods alt ikke så tosset, synes jeg.

Organisationsændringen har udfordret os på det praktiske plan. Mest af alt fordi kommunen har valgt at centralisere alt omkring det tekniske serviceområdet (= pedeller), med opstart pr. 1. august 2016. Det har betydet, at ikke alt omkring bygninger og lokaler var på plads, da medarbejderne kom tilbage på arbejdet 1. august, men ved fælles indsats fra medarbejdere og ledere, var vi klar til at tage imod jeres børn den 8. august.

Der er dog stadig nogle ting, som ikke er kommet på plads, eks. etablering af flere p-pladser ved Skolen ved Gurrevej, men vi ved, at kommunen er på sagen.

High Performance på Helsingør Skole

I den danske folkeskole er det en kerneværdi, at eleverne skal udfordres og rustes til livet. Aller er født med et potentiale for læring, som kan komme til udtryk i trygge og stimulerende omgivelser. Det er skolens opgave og udfordring at skabe et læringsmiljø, der tilgodeser, at det enkelte barn i videst muligt omfang udnytter sit fulde potentiale.

I dette skoleår er vi derfor stolte af, at vi efter efterårsferien, kan præsentere pilotprojektet High Performance på udvalgte årgange. High Performance er for elever med et stort læringspotentiale og med specifikke læringsforudsætninger. Projektet foregår i samarbejde med firmaet Clever Consulting, som har erfaring med lignende projekter.

På High Performance lærer eleverne at udnytte deres potentiale og indgå i nye faglige og sociale relationer. High Performance sætter fokus på ”at lære at lære”, som er en af de vigtigste færdigheder eleverne har brug for i det 21. århundrede – de såkaldte 21st Century Skills. På High Performance arbejdes der målrettet med kritisk tænkning, problemløsning, kommunikation, kreativitet, innovation samt kollaboration.

High Performance foregår i den almindelige skoletid og vil blive varetaget af nogle af vores dygtige lærere og LKT-pædagoger på de respektive skoleafdelinger. På Skolen i Bymidten (Kongevej og Byskolen) vil det dreje sig om 5. og 6. årgang. På skolen ved Gurrevej er det 2. og 3. årgang, og på Nordvestskolen vil det være 6. og 7. årgang.

For at komme i betragtning til High Performance, skal eleverne være identificeret ud fra en række faktorer, som hovedlærerne og High Performanceunderviserne står for. Derudover er lysten og motivationen til at være med i projektet afgørende for deltagelse.

Temaaftener

Som jeg skrev i mit brev ved skolestart, har Helsingør Skole sikret sig et antal billetter til forskellige temaaftener her i efteråret. Vi har som skole lyst til at give jer forældre mulighed for, at lade jer inspirere i forhold kompleksiteten omkring børn, og det ønske I som forældre har om at hjælpe deres børn bedst muligt på vej.

Hermed datoer, tid, sted, oplægsholder og tema:

  • Tirsdag den 13. september kl. 17.00 til ca. 18.30 i Perssons Palæ på Byskolen. Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen: ”10 egenskaber fremtidens børn ikke kan undvære.” Det er 100% godt, hvis man kan læse, skrive og regne i fremtiden – men det er ikke et ’must have’. Anne Skare Nielsen lister fem drivkræfter, du kan være 99,9% sikker på, kommer til at ændre verden, som vi kender den – og 10 kompetencer som fremtidens børn derfor ikke kan undvære.
  • Mandag den 19. september kl. 18.00 til ca. 19.30 på Kulturværftet. Forsker Ann Elisabeth Knudsen: ”Seje drenge og superseje piger”. Der blandt andet handler om, at drengene ofte groft sagt ender i en af de to kasser: duer/duer ikke. Pigerne ender i den ”pæne ende” af det gennemsnitlige. Men ser man på børnenes hjerner, er der ingen grund til, at det ender på den måde. Det kunne være helt anderledes!
  • Torsdag den 13. oktober kl. 18.00 til 20.00 på Kulturværftet. Debatmøde med psykolog Ulla Dyrløv og samfundsdebattør og blogger Anne Sophia Hermansen: ”Må og skal man opdrage sine bonusbørn?” Ja, mener Anne Sophia Hermansen, nej, mener Ulla Dyrløv. Hvad mener du?
  • Tirsdag 13. december kl. 18.00 – 19.30 i Aftenskolernes Hus i Hillerød. Grethe Kragh-Müller: ”Hvad er det gode børneliv?” Kan det være, at vi i vores iver efter at lære børnene så meget som muligt, indfører formelle planer om læring og effektiviserer, kommer til at give børnene dårlige udviklings- og læringsmuligheder?

Skolen har et antal billetter til hvert oplæg, og hvis du er interesseret i én eller flere billetter, til én eller flere aftener, så send mig en mail (kjo37@helsingor.dk) med dit navn, dit barns navn og klasse. Billetterne uddeles efter først-til-mølle princippet.

Jeg skriver på opslagstavlen på intra, når et foredrag er ”udsolgt”.

De bedste hilsner fra
Skoleleder Kari Jørgensen