top of page

Matematik på Helsingør skole

Vi har også stor fokus på regnestrategier og brug af disse. Når eleverne bliver flydende og fleksible i brug af regnestrategier, betyder det, at de selv kan vælge den strategi, der passer på en konkret opgave. De vil, når de er flydende og fleksible tænkere, også kunne beherske flere forskellige strategier og udvælge den bedste af disse i en konkret situation. Elever, der behersker strategier, vil ofte kunne foretage en regruppering af tallene for på den måde at skaffe sig en genvej til resultaterne.

På Helsingør Skole tester vi hvert år eleverne i en talforståelsestest og en strategitest. Viser testene, at der er brug for en øget indsats, bliver eleven tilbudt ekstra støtte i de aktuelle områder. Gennem testene kan vi også følge eleverne fremskridt i matematik gennem hele deres skolegang. Vi tilbyder også her støtte, hvis det viser sig nødvendigt.
Vi har stor fokus på at anvende it-værktøjer i undervisningen dels for at forbedre undervisningen gennem understøttelse af de faglige mål, dels til at træne faglige færdigheder. Ligeledes giver brug af it-værktøjer mulighed for at arbejde undersøgende og eksperimenterende med matematikfaget. Ud over at styrke de matematiske kompetencer virker brugen af it-værktøjer også motiverende på mange elever. Allerede i 0. klasse introduceres dynamiske geometriprogrammer, og i løbet af indskolingen introduceres blandt andet regneark og egentlige CAS-værktøjer. 
Ud over de traditionelle bogsystemer til matematik har Helsingør Skole også adgang til forskellige fagportaler, hvor eleverne også kan arbejde med en undersøgende tilgang til faget. Matematikundervisningen på Helsingør Skole benytter herudover også en del konkrete materialer og spil i undervisningen med det formål at give eleverne en anderledes og mere visuel tilgang til faget.

bottom of page