top of page
Vores skole (13).jpg

Dit barns trivsel på Helsingør Skole

Som skole har vi et særligt ansvar for, at alle vores elever trives. Trivsel er en forudsætning for, at børnene kan lære noget. Vi tager afstand fra mobning og arbejder sammen med barnets forældre om at komme mobningen til livs hurtigt, når den bliver opdaget. Målet er at skabe et skolemiljø, hvor elever og lærere trives, og hvor børnene udvikler sig i trygge og tolerante fællesskaber.


Eksempler på at dit barn trives er bl.a.

  • at dit barn føler sig som en del af fællesskabet i klassen

  • at dit barn har lyst til og kommer i skole hver dag og undgår fravær

  • at dit barn har overskud til at være sammen med andre børn, også efter skole


Det er vigtigt at lære børnene at være mødestabile, fordi evnen og viljen til at møde op hver dag hænger nøje sammen med evnen til at lære noget og få mest muligt ud af undervisningen. Når dit barn er fraværende, daler trivslen, fordi barnet går glip af et betydningsfuldt tilhørsforhold til fællesskabet i klassen. Dit barn kan opleve følelsen af at miste tilhørsforhold til fællesskabet i klassen, når det er fraværende. Derfor er det vigtigt, at dit barn er til stede i alle undervisningstimer hele skoleåret, for så trives dit barn meget bedre.

Samtale

Du kan selv følge med i dit barns trivsel med det mest enkle værktøj, der findes: Samtale. Når du taler med dit barn om skolen og oplevelserne fra dagen, som snart er forbi, får du lynhurtigt et indblik i, hvordan dit barn har det. Hvis du også selv fortæller, hvad du har oplevet, kommer der balance i samtalen, og på den måde kan du få dit barn til at fortælle endnu mere. Kontakt altid dit barns klasselærer, hvis du er i tvivl, om dit barn trives.

Vores værktøjer

Lærerne på Helsingør Skole er uddannet til at arbejde med trivsel i klasserne, og vi har uddannede LKT-vejledere (læring, kontakt og trivsel). Læreren ved med det samme, hvordan børnene har det i en klasse og kan sætte ind der, hvor der er behov. Desuden har læreren nogle vigtige værktøjer i hverdagen, bl.a. de trivselsmålinger, som bliver lavet af Undervisningsministeriet. De målinger bruger vi til få belyst områder, hvor vi skal sætte ind og til at justere, der hvor det er nødvendigt. Målingerne bliver gennemført hvert år, så vi kan følge op på udviklingen, og de bliver på den måde børnenes stemme om mange forskellige områder inden for trivsel.

Se trivselsmålingerne for de 4 skoler:

Skolen i Bymidten

Nordvestskolen

Skolen ved Gurrevej

Nygård Skole

bottom of page