top of page
DSC02442.jpg

Indskolingen 0. - 3. klasse

I indskolingen lærer dit barn, hvad det vil sige at gå i skole, følge nogle nye regler for fællesskaber, og dit barn lærer at danne venskaber.

Sådan gør vi

Vi vægter læring, trivsel og dannelse højt i indskolingen. Vi har fokus på det trygge inkluderende læringsmiljø, hvor skoledagen er struktureret og forudsigelig. Vi tilstræber at skabe et miljø, hvor eleverne træner deres færdigheder for derved at blive så dygtige som muligt.

Din rolle som forælder

Som forælder til et barn i indskolingen handler det især om at skabe gode basale rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring og trivsel ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen.

bottom of page