top of page
Smiling Student

Innovationslinjer på Skolen i Bymidten

Med Innovationslinjerne har vi fået skabt en ramme for nye lærings- og praksisfællesskaber, der er i stand til at frisætte den enkelte elevs læring og kompetenceudvikling på et projektpædagogisk grundlag. På baggrund af en række overordnede tema- og kompetenceområder kan eleverne selv vælge, hvilke indhold de vil arbejde med og hvordan. På den måde har vi skabt et inkluderende læringsmiljø med vidtgående differentieringsmuligheder. Vi har skabt et læringsmiljø, der styrker elevernes læringslyst, motivation og engagement på et praksis- og anvendelsesorienteret grundlag og med mulighed for fordybelse, autonomi og kreativ udfoldelse. Med de rullende linjeforløb hen over året skaber vi rammerne for dannelsen af nye praksisfællesskaber inden for mange forskellige tema- og emneområder.


Innovationslinjerne repræsenterer en ny måde at tænke og organisere fag og faglighed på i form af en række overordnede kompetencespor og kompetenceområder. I udskolingen har vi lavet en sciencelinje, en medielinje, en kulturlinje, en sundhedslinje og en erhvervslinje. På mellemtrinnet findes en international linje, en national linje og en lokal linje. Og i indskolingen har vi etableret en trivselslinje, en verdenslinje, en medielinje, en kulturlinje og en historielinje. Siden 2016 har eleverne samlet set idéudviklet, gennemført og præsenteret over 1000 forskellige innovationsprojekter.

Læs mere i bladet Folkeskolen her: https://www.folkeskolen.dk/1564914/en-dag-om-ugen-fornyr-eleverne-undervisningen

bottom of page