top of page
Billede 6.JPG

Kommunikation og samarbejde mellem skole og hjem på Helsingør Skole

På Helsingør Skole er det målet at give dit barn en tryg og lærerig skolegang alle 10 skoleår. Derfor arbejder vi for og med den gode kommunikation mellem skolen, skolens børn og børnenes hjem. Den gode kommunikation bygger på et fundament af gensidig tillid og en gensidig aftale om, at lærere og forældre kontakter hinanden, når der opstår problemer. Den gode kommunikation mellem skole og hjem er vigtig for et godt arbejdsmiljø for skolens ansatte og for dit barns trivsel på skolen.

Det er helt afgørende for dit barn, at du som forælder forstår, respekterer og taler positivt om skolens arbejdsform og pædagogiske præferencer.

Kombinationen af skolens professionelle syn på undervisning og dit aktive valg af Helsingør Skole som dit barns skole og din opbakning til skolen er fundamentet for dit barns succesfulde læring. Jo mere dit barn holder af og er stolt af sin skole, jo mere får dit barn ud af undervisningen og det sociale samvær med lærere og klassekammerater. Derfor har Helsingør Skole skrevet retningslinjerne for, hvordan vi kommunikerer med hinanden.

Klassens lærere har det professionelle ansvar for at planlægge og afvikle en velforberedt og engageret undervisning for dit barn. Derfor er det også klassens lærere, som er din primære kontakt gennem hele dit barns skolegang.

Overordnede retningslinjer

På Helsingør Skole forventer vi, at alle forældre, skoleelever og ansatte

 • holder en god tone

 • er høflige og konstruktive

 • er åbne og deltager aktivt i dialog


Vi forventer også, at vi alle: Forældre, skoleelever og ansatte

 • tænker, før vi taler eller skriver

 • lytter til, hvad der bliver sagt og læser grundigt, hvad der bliver skrevet

 • fokuserer på sagen og undgår personangreb

 • henvender os på en nysgerrig og undersøgende måde, hvis vi oplever noget, vi finder uforståeligt

 • undgår at tale for andre og kun taler for os selv


Når vi skriver en besked på Aula til hinanden

Beskeder på Aula bruges fortrinsvist til aftaler og korte beskeder. Beskeder er ikke egnet til egentlig debat af vigtige emner, for det er en kommunikationsvej, der nemt kan føre til misforståelser og ufrugtbar kommunikation. Overvej derfor altid, om en besked er den rette vej, eller om emnet egner sig bedre til en samtale.

Hvis vi vælger at sende beskeder til hinanden, skal vi også huske at

 • svare den, som skriver til os

 • være omhyggelig med vores sprogbrug

 • undgå at skrive, mens vi er vrede

 • undgå at sætte skolens ledelse eller resten af klassens forældre på cc/kopi. Vi skal forsøge at løse et evt. problem direkte med klassens lærere eller med forældrene til det barn, som det handler om.

 • undgå at indgå i diskussioner. Hvis beskeden kræver et længere svar, kan vi fx bede om at blive ringet op på et passende tidspunkt eller selv tilbyde at ringe op.


Helsingør Skole vil arbejde for en gensidig svarfrist mellem skole og hjem på 3 arbejdsdage.


Information fra Helsingør Skole til dig som forælder

 • Skolen har en hjemmeside og Aula, som opdateres efter behov. Hjemmesiden er for alle. Aula er for dig som forælder, skolens ansatte og dit barn.

 • På dit barns skoleskema kan du læse, hvilke fag dit barn har i løbet af de enkelte skoledage.

 • På Aula kan du løbende også læse, når dit barns klasse har aktiviteter ud over skoleskemaet fx udflugter. Med mindre der står andet, er det klassens skoleskema, der dækker den undervisning, som dit barns lærere har planlagt.

 • Du kan logge på Meebook med dit Uni-login og se årsplanerne, hvis du har brug for flere oplysninger.

 • Du kan følge Helsingør Skole på Facebook og følge med i generelle aktiviteter og hverdagen på skolen.


Samtaler og møder mellem skole og hjem

 • Hver skoleelev tilbydes to skole-hjemsamtaler pr. skoleår. Klassens lærere fortæller på Aula, når det er tid til skole-hjemsamtaler, og du tilmelder dig på Aula. Dit barn deltager i skole-hjemsamtalerne.

 • Alle klasser indkaldes til forældremøder/forældrearrangementer hvert skoleår.

 • Skolen har mulighed for at indkalde forældre til andre samtaler eller møder efter behov også med eksterne fagpersoner fx skolelæge, sundhedsplejerske, talepædagog og psykolog.

 • Hvis du som forælder har brug for en samtale om dit barn, skal du lave en aftale med klasselæreren.


Ferie og fravær

Helsingør Skole registrerer fravær for alle elever, og for 6.-9.kl. sker det i begyndelsen af hver lektion


Et skoleår har 200 undervisningsdage og ca. 60 feriedage. Klassens lærere planlægger undervisningen ud fra, at alle elever møder til alle timer, med mindre eleverne er hjemme pga. sygdom. Hvis dit barn er hjemme pga. sygdom, skal du skrive det inden kl. 8 om morgenen i dit barns kontaktbog på Aula.


Dit barn har i alt 12 ugers ferie i løbet af et skoleår på Helsingør Skole. Vi beder dig som forælder om at planlægge ferier for dit barn i skolens allerede planlagte ferier, så dit barn ikke går glip af vigtig undervisning, sjove udflugter og spændende sociale aktiviteter i klassens klassefællesskaber. Du kan ansøge om at holde ferie uden for skolens fastlagte ferier ved at skrive til ledelsen. Helsingør Skole vil behandle din ansøgning og skrive svaret i dit barns kontaktbog inden for 3 hverdage.


Helsingør Skole glæder sig til at godt samarbejde med alle forældre til gavn for skolebørnene og ønsker alle et lærerigt skoleår.

bottom of page