NORDVESTSKOLEN

Nordvestskolen er en udskolingsskole med elever fra 6.-9. klasse, hvor der på hver årgang er 3-4 klasser. En skole kun med udskolingselever åbner helt nye læringsmuligheder med undervisning i hold - på tværs af klasser og årgange.

 

På Nordvestskolen arbejder vi med spændende 10-ugers PLUS+-forløb for 7. og 8. årgang, mens 8. og 9. årgang kan vælge imellem 6 spændende valgfag.

PLUS+

På Nordvestskolen har eleverne fra 7. og 8. årgang 4 spændende 10-ugers undervisningsforløb med fokus på særligt udvalgte fag. De resterende dage bliver der undervist i de obligatoriske fag og timer. PLUS+-forløbene giver eleverne muligheder for at arbejde undersøgende med nye faglige metoder.

VALGFAG

I 8. og 9. klasse har eleverne valgfag om fredagen. Her arbejder eleverne sammen på tværs af årgange og klasser.

 

Der er 6 forskellige valghold at vælge imellem i skoleåret 2019/2020:

  • Billedkunst

  • Fodbold

  • Mad

  • ProTek

  • Skov & Sport

  • Værkstedet

FORBEREDER TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE

Det er Nordvestskolens mission, at eleverne får den bedst mulige læring, der forbereder dem på livet uden for folkeskolen.

 

Vores mål er, at alle elever, der går ud af 9. klasse på Nordvestskolen, er klar til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Derfor vil der på 8. og 9. klassetrin være tests og prøver, der forbereder eleverne på afgangsprøverne i slutningen af 9. klasse.

AFGANGSPRØVERNE

I slutningen af 9. klasse skal eleverne til mundtlige og skriftlige afgangsprøver. Prøverne består af fem bundne prøver i skriftlig dansk og matematik samt mundtlig dansk, engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.  Derudover bliver to prøver udtrukket af Undervisningsministeriet: En prøve fra de humanistiske fag og en prøve fra de naturfaglige fag.

Du kan i skolens kalender se datoerne for de skriftlige prøver. Datoerne for de mundtlige prøver bliver offentliggjort i foråret. Elever og forældre modtager information, så snart datoerne er kendt. 

Læs mere om folkeskolens afgangsprøver på Undervisningsministeriets hjemmeside.

KONTAKT:

Nordvestskolen
Blichersvej 121
3000 Helsingør

Tlf: 49 28 15 50
nv@helsingor.dk 

 

Daglig pædagogisk leder: Søren Pedersen

Mail: spd37@helsingor.dk

EAN nr: 5790001126568

Helsingør Skole

Skoleleder Kari Jørgensen

 

Gefionsvej 93
3000 Helsingør 

 

Tlf. 49 28 28 00
Mail: helsingorskole@helsingor.dk

Skolen ved Gurrevej

Tlf. 49 28 28 00

Nordvestskolen 

Tlf. 49 28 15 50

Skolen i Bymidten

Tlf. 49 28 18 80

Nygård Skole

Tlf. 49 28 41 20

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

Helsingør Skole på sociale medier

Vil du gerne følge med i, hvad der sker i hverdagen på Helsingør Skoles afdelinger? Så følg os på facebook, Instagram og youtube.