top of page
Søg
  • Skrevet af SBG

Elevrådet- det lille måske store demokrati…?

I disse uger er der store spændinger på den store scene. Bør/skal “Vesten” blande sig i, hvad Rusland måske agter at gøre ved at overskride grænsen til nabolandet Ukraine? Vesten har sin opfattelse af, hvad ægte demokrati og selvbestemmelse er for en størrelse. Rusland har sin.

Nede ad den demokratiskala sidder 10 skoleelever fra 3. til og med 5. årgang i konferencerummet på Skolen ved Gurrevej og afholder årets første elevrådsmøde. Der er en højtidelig stemning i lokalet.


Cecilie, der er afdelingsleder, er også mødeleder og byder velkommen. Flere af rådets deltager sidder med papir og pen - klar til at tage noter. Så kan man måske bedre huske, hvad man skal fortælle, når stamklassen skal briefes.


Cecilie spotter hurtigt, at en del af de faste valgte medlemmer er fraværende grundet sygdom, så meget pædagogisk spørger hun indledende elevrødderne, hvad skal man bruge et elevråd til? Hvad betyder et elevråd? Hvad laver et råd?


En pige markerer og siger: ”Et råd er med til at bestemme”. En dreng kommenterer: ”Kommer med forslag!”


Cecilie nikker og samler udtalelserne elegant op. “Kan I huske, at vi i efteråret udarbejdede nogle plakater med få sætninger? Plakaterne skulle sætte op i kantinen. Elevrådet udvalgte derfor et mindre antal, som kom op at hænge. Kan I huske hvorfor?”

Et medlem rækker hånden op:” Fordi vi ville sætte fokus på, at der var for meget larm og uro, og at man ikke ryddede ordentlig op…”

Cecilie: ”Har elevrådets kampagne så virket, syn´s I? Har den haft en effekt?


Der høres ja rundt om bordet og andre nikker. "Det arbejder I laver, er altså vigtigt. Det betyder noget!" Siger Cecilie.


Så gled elevrådsmødet over til dagens dagsorden. Flere af punkterne hang i en rød tråd, der hed, “Trivsel, ordentlighed og hjælpsomhed."

Et punkt, der blev debatteret i lang tid, handlede om, hvordan man passer bedre på skolens inventar og fx legeredskaber.

Der var flere gode forslag. Et af dem var, om man kunne - turde sige til en ældre skoleelev, der var ved at ødelægge noget eller tegne/skære i noget:

”Du skal holde op med det der! - Du gør noget dumt. Du ødelægger vores fælles skole!”


Konklusionen blev, at hvis man havde modet til det, skulle man selv prøve at sige det. Det er godt med "elev til elev". Og ellers bede en voksen om hjælp.


Et andet punkt: Hvad gør man, når en skolekammerat er blevet sur?

Jeg synes, det er ret imponerende, hvor bredt og omfavnende elevrådet kommenterede og konkluderede dette punkt.


Har du har brug for ro? - Ta´ en lille pause. Lad være med at forfølge eller løbe efter, den der er sur… Husk skolens tre gode “pinde”:

Vær selv rolig - Hjælpsom - Nysgerrig.


Det sidste men meget spændende punkt, der bygger bro til denne histories overskrift.

Hvad kan elevrådet bestemme? Hvornår er en beslutning en beslutning?

Kan elevrådet i enkelte sager bestemme over de voksne?


Cecilie forklarede, at dette punkt var et slags dilemma.


Det Stoore demokrati eller det lille nære … elevrådet ...


Elevrådet på Gurrevej tager opgaven på sig og arbejder meget seriøst.

Der er megen lærdom i at lære om, hvordan demokratiet bliver forstået og forvaltet.

Tak for en spændende formiddag elevråd og Cecilie på Skolen ved Gurrevej.

14 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page