top of page
Søg
  • Skrevet af SBG

I skal komme hjem, når gadelygten tændes!

For en del år siden kunne børn her i oktober måned høre ovenstående sætning blive sagt af deres mødre, når aftensmaden var blevet spist, og der var lige lidt tid til at løbe ud og lege igen med de øvrige børn på vejen eller i kvarteret….Men, det at lege i skumringstiden og med jordlugten i næseborene, er desværre en sjælden oplevelse for de allerfleste børn i dagens Helsingør og vel i resten af landet.

Der er en stor fare for, at den traditionelle legekultur, hvor de ældste børn overleverede sjove gamle sociale lege til de mindre børn, er ved at gå i glemmebogen for altid. Det kan være, at man som læser af disse linjer tænker: "Pyt, vi har noget andet, der er trådt i stedet. Måske hygger vi os inden døre med hinanden, far, mor og børn sammen med puslespil, skærmspil og lidt streaming tv. Vi har vel lov til at være sammen med vores børn i den sparsomme tid efter fritidsaktiviteter, indkøb, madlavning og køkkenoprydning?"

HELT SIKKERT!


Anders Pilgaard, der er Daglig Pædagogisk Leder på Skolen ved Gurrevej fortæller, at politikerne i Helsingør Kommune har undersøgt, at al for mange af kommunens børn ikke har evnen til at lege selv eller forstå reglerne i sociale lege med givne regler. Børnene ved simpelthen ikke, hvordan man leger i det moderne samfund, hvor voksne organiserer deres tid, fra de står op, til de er faldet i søvn - hvis man sætter sagsforholdet meget på spidsen.


Derfor har kommunen søgt om midler til at sætte den kollektive leg på dagsordenen.

Sammen med Lauritzen-Fonden og Gerlev Idrætshøjskole er man i gang med at søsætte projektet: “Levende Legekultur”.


Hvad er Levende Legekultur? Levende Legekultur er en indsats, der, i samarbejde med landets kommuner, skal styrke legekulturen i hele Danmark. Levende Legekultur understøtter og faciliterer aktiv leg i lokalområder med udgangspunkt i daginstitutioner, grundskolen og boligområder med henblik på at skabe bedre og blivende rammer for legekultur. (Formålsformulering af Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen-Fonden)

Så onsdag i uge 41, hvor der var fokus på “Danmark i bevægelse” over hele det ganske land, blev den første af sin art “Store Legedag på Skolen ved Gurrevej” gennemført. Lærere og pædagoger har været på kursus i ugen før for på egen krop at lære en del af de “nye” gamle lege fra Lege-glemmebogen, som konsulenter fra Gerlev Idrætshøjskole har genfundet og støvet af.


Som i tråd med, hvordan de store børn tog de mindre børn fra vejen med i legen i gamle dage, har Cecilie, der er afdelingsleder på skolen, organiseret det således, at skolens ældste årgang, 5. årgang, er guider og hjælpe-legeinstruktører sammen med de voksne for 2. årgang. F.eks. var 5.A’s elever i fuld gang med at lege med blandede elever fra 2. klasserne i det flotte solskinsvejr i den store skolegård.


Efter planen skulle alle skolens elever fra 0.- 5.klasse nå to aktiviteter mellem kl. 8:00 og 9:30 og tre efter 10-pausen, inden legedagen sluttede ved frokosttid.


På min vej rundt mødte jeg en dreng fra 2. klasse, der sad i kørestol og så lidt mut ud. Det havde han god grund til. Han havde nemlig brækket sit ene lårben i en hoppeborg og derfor måtte han kun kigge på… Men nu havde han set, hvad det gik ud på, så han var klar til selv at deltage, når “Legedagen” kommer igen næste år!


Det er nemlig meningen, at dette tiltag skal blive en ny tradition på Skolen ved Gurrevej, fortæller Line, der er lærertovholder på "Store Legedag"!


Bare man dog var legebarn igen….


Skrevet af Brian Peter Grønbæk

22 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page