top of page
Søg
  • Skrevet af SBG

Nyt Helsingør Skole tiltag!

Virtuelle virkeligheder kan hjælpe elever af med angst.


Vi har med mellemrum skrevet om det undervisningsredskab, der hedder en VR-brille. Helsingør Skole har i øjeblikket to klassesæt til rådighed.Hvad er egentlig en VR-brille - en virtual reality brille? Uden at det skal blive for langhåret, kan man sige, at man med brillerne på træder ind i en 100 % virtuel verden, hvor man oplever et computersimuleret miljø. Man kan dreje sig 360 grader rundt og se fysiske lokaliteter og ting. Eleverne bliver en del af det selv. Det er spændende at se, hvad der sker rent læringsmæssigt, når det også sker kinetisk.


Nu er der blevet produceret en film, der handler om det at have skolevægring. Skolevægring er, når en elev i en periode har psykisk svært ved at forholde sig til sin skole - det at komme i skole og derfor ikke kommer i skole. Mere derom lidt senere i denne nyhedshistorie.


Samtidig er planlægning med at producere en film om Helsingørs historie til VR-brug godt i gang i samarbejde med museumsfolk fra kommunen. Det er læringskonsulent Leo Bilgrav-Nielsen, der er hyret til disse to nye tiltag.


Filmen om skolevægring er tænkt som en tidlig indsats. På nuværende tidspunkt har ressource-personalet på skoleafdelingerne Nordvest, Gurrevej og Skolen i Bymidten været på introkursus. Herefter er det planen i det kommende efterår, at de lærere, der har elever med skolevægringen, kommer på et præsentationskursus sammen med Leo og de før omtalte ressourcepersoner. Det vurderes, at der sidder mindst to elever i hver klasse i landets folkeskoler, der lider af skolevægring.


Filmen er blevet lavet sammen med nuværende 7. R på Skolen i Bymidten og en professionel skuespiller. Filmen beskriver flere forskellige scener/ temaer, som eleven ser med brillen på. Den kan ses enten derhjemme sammen med forældrene eller i skolen. Herefter kan man tale om, hvad de enkelte scener gjorde ved en.


Der er temaer som for eksempel “Skolevej”, “I frikvarteret” og “ En projektfremlæggelse”, der kan fungere som en slags træningsbaner for eleven.


Filmen er produceret af Khora sammen med Helsingør Skole. Skolens forebyggelseskonsulent og skolepsykolog er kommet med fagligt input til de problematikker, som skolevægring giver i folkeskolen.

96 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page