top of page
Søg
  • Skrevet af SBG

Social fag på Nygård Skole


Se, udover de kendte klassiske fag som dansk, matematik, billedkunst, engelsk og idræt … (jeg kunne blive ved, men gør det ikke) er der et fag på Nygård Skole, der hedder Social fag!Faget har været skemalagt i flere år, og der er efterhånden gode erfaringer med faget.

Man er i øjeblikket i gang med at reformulere en ny læseplan for social faget.

Det er et fag, som alle eleverne på Nygård Skole deltager i gennem hele deres skoleforløb.


Undervisningen foregår både for holdene (klasserne) og i en 1:1 situation (voksen/elev) og bliver gennemført hver uge.


I indskolingen har man fokus på sig selv. Man arbejder f.eks. med at kunne genkende grundfølelser hos sig selv og hos andre. Man lærer at udvikle venskabsfærdigheder og konflikthåndtering samt legetræning og struktureret leg.


På mellemtrinnet begynder man at arbejde med autismeforståelse og videreudvikle de venskabsfærdigheder, man lærte i indskolingen. I det hele taget repeterer man mange de tidligere nævnte mål fra indskolingens social fag. Et nyt mål er at se sig selv som en del af en gruppe og en begyndende samtale om det at komme i puberteten - herunder, hvad sker der med min krop og hygiejne.


I den sidste fase, udskolingen, er de nye mål at kunne udvikle selvstændighed - deltage i fællesskaber og have en viden om, hvordan man er en god kammerat. Tale om kropssprog og kunne afkode ansigts-signaler som glæde, generthed, sorg, vrede, irritation og ked-af-det-hed. Genkende egne styrker og vanskeligheder og kunne hente hjælp. Man fortsætter stadigvæk med at træne de færdigheder, man har arbejdet med i de tidligere faser.


To af de voksne, der arbejder med faget, fortæller at i “1:1 undervisningen” kan man f.eks. arbejde med, hvordan man bliver bedre til at være motiveret i undervisningen. Man laver ligeledes meditationsøvelser og forbereder forventninger til en større begivenhed, som f.eks. jul, "fødselsdag med gæster" og lejrskoletur.Tager aktuelle udfordringer op.


I forbindelse med dette emne understreger de to voksne, som jeg har talt med, at nok er der skemalagt faste timer til dette fag, men at man selvfølgelig taler med den enkelte elev, hvis der er noget, der ser svært ud eller noget, der skal tales om i nuet.


I forbindelse med et lille interview fortalte nogle drenge om, hvordan det var at have faget, social fag.

De gav udtryk for, at noget af det, de havde arbejdet med og lært i de yngre klassetrin, brugte de stadigvæk i dag, når der var behov for det. De meldte også klart ud, at de lærte en masse, om hvordan hjernen arbejder.


De var særlig glade for nærværet i 1:1 undervisningen. Det at blive set og hørt er altid godt.


Slutteligt sagde en af drengene, at det er hyggeligt, at man nogle gange drikker kakao og spiller spil…


“Så slipper man også for den almindelige undervisning imens ... Men sig det ikke til de voksne…”.


Skrevet af Brian Peter Grønbæk

33 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page