SKOLEÅRET PÅ HELSINGØR SKOLE

 

ÅRSHJUL 2019/2020

I årshjulet kan du se aktiviteter, ferie og helligdage, som er gælder for alle Helsingør Skoles afdelinger. Oversigt for skolens ferier finder du i ferieplanen.

FERIEPLAN

 

Børnene på Helsingør Skole har 200 skoledage og ca. 60 ferie- og fridage. Vi beder forældre til børn på Helsingør Skole om at holde alle ferier og fridage inden for de ferie- og fridage, som allerede er planlagt i løbet af skoleåret af hensyn til børnenes læring og deltagelse i sociale aktiviteter på skolen.

Ferie- og fridage skoleåret 2019/2020

Skoleåret begynder

Mandag den 12. august

Efterårsferie (uge 42)

Lørdag den 12. oktober - søndag den 20. oktober

Juleferie

Lørdag den 21. december - søndag den 5. januar

Vinterferie (uge 7)

Lørdag den 8. februar - søndag den 16. februar

Påskeferie

Lørdag den 4. april - mandag den 13. april

Store Bededag

Fredag den 8. maj

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag den 21. maj - søndag den 24. maj

Pinseferie

Lørdag den 30. maj - mandag den 1. juni

Grundlovsdag

Fredag den 5. juni

Sommerferien begynder

Lørdag den 27. juni

Please reload

Ferie- og fridage skoleåret 2020/2021

Skoleåret begynder

Mandag den 10. august

Efterårsferie (uge 42)

Lørdag den 10. oktober - søndag den 18. oktober

Juleferie

Lørdag den 19. december - søndag den 3. januar

Vinterferie (uge 7)

Lørdag den 13. februar - søndag den 21. februar

Påskeferie

Lørdag den 27. marts - mandag den 5. april

Store Bededag

Fredag den 30. april

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag den 13. maj - søndag den 16. maj

Pinseferie

Lørdag den 22. maj - mandag den 24. maj

Grundlovsdag

Lørdag den 5. juni

Sommerferien begynder

Lørdag den 26. juni

Please reload

 

LÆRING PÅ HELSINGØR SKOLE

VI SKABER LOKALE VERDENSBORGERE

For en skole i en søfartsby som Helsingør er et bredt udsyn til verden en helt naturlig forventning. Vi har højt til loftet og luft under vingerne, men vores rodfæste er lokalt.

 

Gennem tætte relationer til byen og samfundet satser vi på at skabe et autentisk læringsmiljø, hvor eleverne lokalt oplever helhed og sammenhæng i en hverdag med et internationalt og kulturelt bredt perspektiv.

 

TRIVSEL PÅ HELSINGØR SKOLE

HELSINGØR SKOLES PELJEMÆRKER

ALLE BØRN HAR RET TIL SUCCESFULD LÆRING
 

En ordentlig skole - hvor alle behandler hinanden respektfuldt og hvor voksne er forbilleder for børn.

En kommunikerende skole - som til hinanden og omverdenen fortæller de gode, opbyggende historier fra og om skolen.

En udadvendt og entreprenant skole - som opsøger samarbejde og netværksdannelse -internt på tværs af afdelinger, personale– og faggrupper - eksternt med erhvervs– og kulturliv.

En eksperimenterende skole - som med afsæt i det kendte hele tiden er på udkig efter nye og bedre måder at gøre tingene på.

En faglig ambitiøs skole - som konstant sætter sig mål og går efter guld i disciplinerne læring og leg.

UDDANNELSESVEJLEDNING

 

Ungeenheden i Helsingør Kommune står for uddannelsesvejledningen i Helsingør Kommune. Ungeenheden vejleder de unge fra 7. til 9.  klasse i overgangen til en ungdomsuddannelse. Derudover har Helsingør Skole grundskolevejledere som også underviser i uddannelse og job fra 6. til 9. klasse.

 

Uddannelsesparat

I 8. klasse bliver der lavet en vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Bliver en elev erklæret ”ikke-parat”, får eleven støtte og vejledning frem mod slutningen af 9. klasse med det formål at gøre eleven klar til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.  
 

Det er Helsingør Kommune, der i samarbejde med skolen vurderer den enkelte unges uddannelsesparathed ved overgangen fra 9. klasse til en ungdomsuddannelse.

 

Undervisningsministeriet vurderer, at en elev er uddannelsesparat, når nedenstående forudsætninger er opfyldt.

 

INDSKRIVNING TIL HELSINGØR SKOLE

Find informationer om indskrivning til Helsingør Skole nedenfor. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Helsingør Skoles afdelinger. 

Dagsorden til informationsmøde 18.11.19

Indskrivningsbrev fra Helsingør Skole

Indskrivningsbrev fra Helsingør Kommune

Tidsplan for indskrivningen

 

SUNDHED OG TANDPLEJE

Sundhedsplejersken

På alle Helsingør Kommunes skoler er der tilknyttet sundhedsplejersker. Sundhedsplejersken på skolen følger dit barns sundhed og trivsel gennem skoleforløbet. Vi samarbejder med forældre, skolens ledelse og personale om generelle sundhedsfremmende tiltag og aktiviteter.

I en kombination af samtaler, undersøgelser og sundhedspædagogiske aktiviteter/undervisning er formålet med skolesundhedsplejen tidligt at opspore tegn på sygdom, fejludvikling eller mistrivsel.

 

Kontakt til sundhedsplejersken

Har du eller dit barn brug for at tale med nogen om sundhed, helbred og trivsel, kan du kontakte sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om alt fra behov for en ekstra høre- eller synsprøve, bekymring om overvægt eller vækst problemer, teenagerens behov for viden om prævention, dit barns trivsel i klassen eller hjemme, sygdom eller dødsfald i nærmeste familie og meget andet.

 

Sundhedsplejersken tilbyder

 

0.klasse: Indskolingsundersøgelse sammen med forældre. Helbredsskema udfyldes af forældrene inden undersøgelsen.

 

1.klasse: Børnene måles og vejes og evt. opfølgning på indskolingsundersøgelsen.

 

5. klasse: Individuel sundhedssamtale samt højde og vægt. Før samtalen udfylder eleven et elektronisk spørgeskema i programmet Boernungeliv.dk. Spørgeskemaet handler om elevens sundhed og trivsel. Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i elevens svar.

Data fra spørgeskemaerne giver også mulighed for at trække en anonym sundhedsprofil for klassen og på tværs af klasserne i hele kommunen.

 

Ud over den individuelle sundhedssamtale tilbyder sundhedsplejersken en sundhedspædagogisk aktivitet med klassen. Det vil primært være et pubertets-tema.

 

8.klasse: Udskolingsundersøgelse og samtale. Højde/vægt, høreprøve og synsprøve.

 

Før samtalen udfylder eleven et elektronisk spørgeskema i programmet Boernungeliv.dk. Spørgeskemaet handler om elevens sundhed og trivsel. Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i elevens svar.

Data fra spørgeskemaerne giver også mulighed for at trække en anonym sundhedsprofil for klassen og på tværs af klasserne i hele kommunen.

 

Ud over den individuelle sundhedssamtale tilbyder sundhedsplejersken også en sundhedspædagogisk aktivitet med klassen. Der vil her være fokus på ”Seksuel sundhed”.

Samtykke: Når dit barn starter i skolen, vil I som forældre blive bedt om at give samtykke til sundhedsplejerskens almene tilbud. Sundhedsplejerskens almene tilbud kan findes på skolens Forældreintra. Samtykket gælder for hele skoleforløbet. Samtykket kan tilbagetrækkes når som helst ved at give sundhedsplejersken besked.

Ekstra undersøgelser og samtaler hos sundhedsplejersken

 

Eleverne har altid selv mulighed for at kontakte sundhedsplejersken.

 

Derudover har forældre, lærer og pædagoger også mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis de har brug for at drøfte en problematik. Det kunne fx handle om helbreds- eller sundhedsmæssige problemer, mistrivsel hos barnet eller andet.

 

Samtykke: Hvis ovenstående giver anledning til yderligere samtale med eller undersøgelse af barnet, vil I som forældre blive kontaktet og skal give samtykke til dette.

Sundhedsplejerskens journal

 

Som udgangspunkt vil rækkefølgen i skoleåret være:

 

5.kl – 0.kl. – 8.kl. – 1. kl.

 

Derudover tilbyder sundhedsplejersken ekstra helbredsundersøgelser af børn og samtaler med børn og deres forældre, hvis der er særlige behov for dette. Det kan dreje sig om børn med helbreds- eller sundhedsproblemer, stort fravær fra skolen, mistrivsel af den ene eller anden årsag og meget andet.

Du kan læse med i dit barns journal på www.sundhedsvejen.dk

 

Sundhedsplejersken er en del af Tværfagligt Forum på skolen.

Tandplejen

Tandplejen tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge fra 0-18 år og borgere der er visiteret til omsorgstandpleje.

Se mere information om tandplejen for børn og unge på Helsingør kommunes hjemmeside. Her kan du finde oplysninger om tandplejen, tanduheld, gode råd til tandpleje og meget mere.

Al henvendelse vedrørende tandpleje skal rettes direkte til tandplejens telefon eller email. Tandklinikkerne kan ikke kontaktes via skolens kontor. Find kontaktoplysninger og åbningstider nedenfor.

Helsingør Skole

Skoleleder Kari Jørgensen

 

Gefionsvej 93
3000 Helsingør 

 

Tlf. 49 28 28 00
Mail: helsingorskole@helsingor.dk

Skolen ved Gurrevej

Tlf. 49 28 28 00

Nordvestskolen 

Tlf. 49 28 15 50

Skolen i Bymidten

Tlf. 49 28 18 80

Nygård Skole

Tlf. 49 28 41 20

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

Helsingør Skole på sociale medier

Vil du gerne følge med i, hvad der sker i hverdagen på Helsingør Skoles afdelinger? Så følg os på facebook, Instagram og youtube.