SKOLEN I BYMIDTEN

Skolen i Bymidten er for elever i 0.-9. klasse.

LÆRING FOR DE MINDSTE

For skolens mindste elever har vi skabt et læringsmiljø med fokus på det nære og med samarbejde mellem klasserne på årgangen.

Vi kombinerer ofte faglig læring med leg og bevægelse, da det kan være svært for de mindre elever, at bevare koncentrationen ved almindelig klasseundervisning. Derudover har indskolingen også fokus på fællesskabet og træning af de sociale kompetencer, som et led i at skabe det hele menneske.

LÆRING FOR MELLEMTRINNET 

For mellemtrinseleverne har vi fokus på, at læringen har et lokalt udsyn. Vi arbejder med og om byen og bruger kulturværftet og andre af lokalområdets faciliteter.


I det daglige er omdrejningspunktet klassen og dennes lærere, men ved projektdage og anderledes uger samarbejder eleverne på tværs af klasser og årgange. 


På mellemtrinnet har Skolen i Bymidten et kor, som underholder ved særlige lejligheder. Derudover fejrer mellemtrinnet International læsedag, afholder naturvidenskabsfestival og så bliver eleverne på 5. årgang Kronborg Ambassadører ved Skolen i Bymidtens traditionsrige Kronborgdag.

LÆRING FOR DE STØRSTE

Undervisningen i udskolingen har fokus på at arbejde med både lokale og globale emner. Det er vigtigt at eleverne får viden om hvad der sker i verdenssamfundet og får en indsigt i det lokale ved hjælp af samarbejde med virksomheder og institutioner.

 
Det er Skolen i Bymidtens mål og mission, at eleverne får den bedst mulige læring, der forbereder eleverne på livet uden for folkeskolen.

INNOVATIONSLINJER I UDSKOLINGEN

Eleverne på 7., 8. og 9. årgang har én dag om ugen linjedag, hvor eleverne bliver undervist i og arbejder med virkelighedsnære projekter ud fra én af de tre linjer; Teknologi og Science, Samfund og Kultur eller Kommunikation og Design.

Eleverne skal i samarbejde med lokale virksomheder og organisationer komme med løsninger på nogle af samfundets problematikker. Linjerne på Skolen i Bymidten er et samarbejdsprojekt, som er støttet af Entreprenørskabsfonden. Hver af de tre linjefag varer omkring 10-12 undervisningsgange, og eleverne kommer til at arbejde på alle linjerne.

AFGANGSPRØVERNE

I slutningen af 9. klasse skal eleverne til mundtlige og skriftlige afgangsprøver. Prøverne består af fem bundne prøver i skriftlig dansk og matematik samt mundtlig dansk, engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.  Derudover bliver to prøver udtrukket af Undervisningsministeriet - én prøve fra de humanistiske fag og én prøve fra de naturfaglige fag.

Du kan i skolens kalender  se datoerne for de skriftlige prøver. Datoerne for de mundtlige prøver bliver offentliggjort i foråret. Elever og forældre modtager information, så snart datoerne er kendt. 

Læs mere om folkeskolens afgangsprøver på Undervisningsministeriets hjemmeside.

EN NYRENOVERET SKOLE

Skolen i Bymidten har været gennem en stor renovering, der har skabt et tidsvarende og innovativt læringsmiljø.
Skolen er blevet renoveret ud fra et pædagogisk koncept om fleksible læringsmiljøer, hvor udeområder og gangarealer er en central del af undervisningsfaciliteterne.

 

Bygningerne er indrettet således, at vi har skabt afgrænsede læringsområder med tankegangen om “den lille skole i den store”. Yderligere har skolen fået en nybyggeriet multihal, musikskole og en klub. 

Velkommen til den nye Skolen i Bymidten!

KONTAKT:

Skolen i Bymidten

Marienlyst Allé 2
3000 Helsingør

 

Tlf: 49 28 18 80
byskolen@helsingor.dk 

 

Daglig pædagogisk leder:
Jacob Heising

Mail: jah08@helsingor.dk

EAN nr: 5790001126612

Helsingør Skole

Skoleleder Kari Jørgensen

 

Gefionsvej 93
3000 Helsingør 

 

Tlf. 49 28 28 00
Mail: helsingorskole@helsingor.dk

Skolen ved Gurrevej

Tlf. 49 28 28 00

Nordvestskolen 

Tlf. 49 28 15 50

Skolen i Bymidten

Tlf. 49 28 18 80

Nygård Skole

Tlf. 49 28 41 20

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

Helsingør Skole på sociale medier

Vil du gerne følge med i, hvad der sker i hverdagen på Helsingør Skoles afdelinger? Så følg os på facebook, Instagram og youtube.