top of page
DSC_0418.JPG

Tilstedeværelse

Det er vigtigt for dit barn at komme i skole hver dag i skoleåret, og på Helsingør Skole lægger vi stor vægt på dit barns tilstedeværelse i undervisningen. Et skoleår har 200 undervisningsdage, og hver eneste undervisningstime er afgørende for dit barns trivsel, læring og deltagelse i klassefællesskabet.

Fravær

Klassens lærere planlægger undervisningen ud fra, at alle elever møder til alle timer, med mindre eleverne er hjemme pga. sygdom. Hvis dit barn er hjemme pga. sygdom, skal du skrive det inden kl. 8 om morgenen i dit barns kontaktbog på Aula.


Helsingør Skole registrerer fravær for alle elever, og for 6.-9.kl. sker det i begyndelsen af hver lektion. 

Ferie

Et skoleår har ca. 60 feriedage. Det svarer til, at dit barn har i alt 12 ugers ferie i løbet af et skoleår på Helsingør Skole. Vi beder dig som forælder om at planlægge og afholde ferier for dit barn i skolens allerede planlagte ferier, så dit barn ikke går glip af vigtig undervisning, sjove udflugter og spændende sociale aktiviteter i klassefællesskabet. Du kan ansøge om at holde ferie uden for skolens fastlagte ferier ved at skrive til ledelsen. Helsingør Skole vil behandle din ansøgning og så vidt muligt svare på Aula inden for 3 hverdage.

bottom of page