top of page
DSC_1557_edited_edited.jpg

Udskolingen 7. - 9. klasse

I udskolingen lærer dit barn at arbejde mere selvstændigt. Det er en proces med fokus på større projekter, fordybelse i linjer og træning i at tage ejerskab af egne resultater.

Sådan gør vi

Vi har i udskolingen særligt fokus på fagligt løft af eleverne. Vi arbejder med stilladserende (understøttende processer i undervisningen), som har vist sig at være et godt redskab til at skabe gode faglige resultater og øge den personlige udvikling. Vi har omsorg for den enkelte elev i respekt for fællesskabet og med et dagligt fokus på trivsel både for den enkelte elev og for den enkelte klasse som helhed. Vi er meget optagede af, hvordan vi udvikler og dyrker fællesskaber på tværs af fag, i netværk og i samspil med det omgivende samfund.

Din rolle som forælder

Vi forventer at forældrene er en aktiv og positiv samarbejdspartner, der understøtter skolens arbejde derhjemme primært ved at være spørgende omkring det store barns skoledag og være positiv over for skolens arbejde.

bottom of page