Visitation til Nygård Skole

Elev på Nygård Skole

Distriktskolen, Børne- og ungdoms psykiatrisk afdeling (eller anden instans der har stillet diagnosen) samt Børne- og ungerådgivningen (BUR) afgør, om Nygård Skole er et passende skoletilbud for eleven.

Visitation til Nygård Skole

Der er visitation til Nygård Skole 3 gange årligt:

  • September – med henblik på start på Nygård Skole i januar

  • December – med henblik på start på Nygård Skole i august

  • Marts – med henblik på start på Nygård Skole i august


Der kan være akutte tilfælde, hvor eleven starter tidligere, hvis der er plads. Dog bestræber vi os på at overholde skolestartstidspunkterne, så der ikke sker ændringer i klassens struktur for ofte. Eleverne har behov for ro og tryghed, så de kan få mest muligt ud af læringen.

Visitationsprocessen

Når den lokale distriktskole beslutter at ansøge om en plads på Nygård Skole, udfylder skolen et visitationsskema. Dette skema indsendes sammen med en skoleudtalelse, en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) samt en udtalelse fra Børne- og ungdoms psykiatrisk afdeling til Børne- og ungerådgivningen (BUR). Ansøgningen bliver behandlet i BURs Netværk 1 visitationsudvalg, som består af chefpsykologer fra Helsingør, Fredensborg og Hørsholm samt skoleledere og psykologer fra Nygård Skole eller Ullerød Skolen i Kokkedal. Ved visitationen tages der hensyn til forældrenes ønsker, og der ses ligeledes på den geografiske afstand til skolen, da det på sigt er Nygårds hensigt at selvstændiggøre eleverne blandt andet ved, at eleverne selv kan transportere sig til og fra skole med bus eller cykel.