top of page

Prøver i 8. og 9. klasse

I slutningen af 8. og 9. klasse skal eleverne til mundtlige og skriftlige prøver.

Obligatoriske prøvefag i 8. klasse

Alle elever i 7. klasse vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der skal afsluttes med en obligatorisk prøve i 8. klasse. Dette betyder, at alle elever i 8. klasse aflægger en bunden prøve i et af de fire praktisk/musiske valgfag: Håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab.

Prøver i 9. klasse

Som afslutning på 9. klasse skal eleverne til fem bundne prøver i skriftlig dansk og matematik samt mundtlig dansk, engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Derudover bliver to prøver udtrukket af Undervisningsministeriet - én prøve fra de humanistiske fag (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra de naturfaglige fag (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik/kemi).

Datoerne for de mundtlige prøver bliver offentliggjort i foråret. Elever og forældre modtager information, så snart datoerne er kendt. 

Læs mere om folkeskolens prøver på Undervisningsministeriets hjemmeside.

bottom of page