top of page

Fællesskab

På Helsingør Skole har alle børn ret til succesfuld læring. Hos os er alle børn velkomne, fordi vi tror på, at børnefællesskaber med mange forskellige børn er med til at styrke alle børn i fællesskabet. Når børn oplever, at ikke alle er ens, udvikler de en større tolerance over for forskelligheder, en større åbenhed over anderledes måder at tænke på og en større accept af, at der skal være plads til os alle. På den måde medvirker børnenes dagligdag i skolen til at ruste dem til og stå stærkere i den verden, som de skal ud og være voksne i efter folkeskolen.

Hvis du har spørgsmål til inklusion på Helsingør Skole, er du velkommen til at kontakte os enten på nummeret nedenfor eller ved at kontakte dit barns klasselærer.

bottom of page