top of page
Vores skole (20).jpg

Helsingør Skoles historie

Helsingør Skole er en forholdsvis ny skole, og dog har den mange år på bagen. Hvorfor nu det? Det er der en god forklaring på.


Da nullerne (2000-2009) var ved at rinde ud, blev embedsværket i Helsingør Kommune bedt om at undersøge fordele og ulemper ved at slå skoledistrikterne i kommunen sammen til større enheder.


Efter en længere undersøgelse og høringssvar besluttede Helsingør Byråd i 2012 at vedtage denne omlægning af de daværende mindre skoledistrikter til større distrikter, der hvor det lokalt gav mening. Det betød, at de gamle Helsingør skolers distrikter blev nedlagt. Det handlede om: Nygård skole, Nordvestskolen, Skolen ved Gurrevej, Byskolen og endelig Skolen ved Kongevej.

Hermed var en af Danmarks største folkeskoler blevet en realitet!

Helsingør skole var i gang. Der kom fælles logo, flag og brevpapir. De tidligere skolebestyrelser på skolerne blev slået sammen til én.


I den første udgave af Helsingør skole, som blev kaldt “HS version 1”, skulle de gamle skoler også have nye navne, der gerne skulle fortælle, at man nu var en afdeling af Helsingør Skole. Nogle navne gav sig selv og blev til Afdeling Nygård, afdeling Nordvest, afdeling Gurrevej og afdeling Kongevej, mens en enkelt skole fik et helt nyt navn. Den voldte visse hovedbrud.


Det var den daværende Byskole, som kom til at hedde afdeling Marienlyst. Hovedbruddet lå i, at netop Byskolen lå på en matrikel, der havde skiftet navn før. Oprindeligt var Byskolen nemlig to skoler: Skolen i Lundegade og Skolen på Marienlyst Allé. Det daværende byråd sammenlagde de to skoler i 1983 med navnet Byskolen. Men denne navneændring af de gamle skoler varede ganske få år. Efter et kommunalvalg besluttede det nye byråd med ny konservativ borgmester at rulle skoleafdelingernes navne tilbage til de oprindelige….


I løbet af 2015 valgte Helsingør skoles ledelse og skolebestyrelse at lave en ny struktur for de 5 skoleafdelinger. Nygårdafdelingen, som er en specialskole, blev der ikke ændret noget ved. Byskolen og Kongevejen var ved en politisk beslutning blevet slået sammen som en forløber for den nybyggede og nyrenoverede “Skolen i Bymidten” (læs mere indenfor). Beslutningen var, at de to sammensmeltede skoleafdelinger fremadrettet skulle være en helhedsskole fra 0. - 9. klasse.

Derimod blev det en større omvæltning for “Nordvest og Gurrevej”. Den nye struktur betød, at for fremtiden skulle Gurrevej være skole for elever, der skulle gå i 0. - 5. klasse. Nordvestskolen skulle være en “næsten ren” udskoling. Næsten ren, fordi der var større pædagogiske debatter om, hvordan man skulle placere 6. årgang. Men slutresultatet blev, at 6. årgang kom på Nordvestskolen. Efterfølgende kom en periode med et større planlægningsarbejde med at flytte elever og personale fra den ene enhed til den anden.

På Kongevej skulle man til at vænne sig til at være sammen med Byskolen. I en overgang, inden den nye skole stod klar, pendlede flere lærere og pædagogerne frem og tilbage imellem de to afdelinger. Med skjulte tårer var der nok flere af Kongevejens gamle lærere og forældre, der var kede af, at den gode gamle skole fra slutningen af 1800-tallet skulle nedlægges.     


I slutningen af 2019 var renoveringen og nybyggeriet af Skolen i Bymidten færdig. Alle, der havde taget del i dette kæmpe 10-årige skoleprojekt kunne med spænding og glæde ånde lettet op. Skolen kunne tages i brug ... Og flere årtiers folkeskoledrift på Skolen ved Kongevej var slut. Sidste skoledag inden jul blev også sidste skoledag for de gamle bygninger.


Det er besluttet, at de gamle bygninger på Kongevejen fra 2020 skal være undervisningssted for voksne.

bottom of page