top of page
Skærmbillede 2020-02-20 kl. 08.46.48.png

Læsebesøg af førskolebørn

På Helsingør Skole vil vi gerne lære børnene at være glade for bøger, så de bliver dygtige til at læse. Vores erfaring er, at vi kan styrke børnenes læselyst ved bl.a. at bygge bro til skolelivet, lige inden de skal begynde i skole. Derfor inviteres kommende skoleelever i børnehaver og SFO til at besøge læringscentret (bibliotek) på enten Skolen ved Gurrevejen eller Skolen i Bymidten. Børnene kommer på besøg, og mens de er her får de en billedbog læst op, og de bliver introduceret til skolens læringscenter. Før, under og efter at vi har læst en billedbog, taler vi med børnene om bogens titel, forside, illustrationer, betydning af ord, bogens handling og bogens personer. På den måde understøtter vi børnenes engagement i bogen.

Børnehavebørnene får en bog, fra det lokale ABC Forlag, med hjem, så de kan læse mere, og SFO-børnene låner en biblioteksbog fra skolen med hjem i sommerferien. I bøgerne ligger en pjece med råd om, hvordan man bedst læser op for. Det er fx rigtig godt for børnenes udvikling af læseforståelse at stoppe op undervejs i bogen og spørge barnet: Hvad tror du, der sker på næste side? Og når bogen er læst op er det godt at spørge, hvad barnet bedst kunne lide ved bogen og måske ikke så godt kunne lide.

På Helsingør Skole vil vi gerne have, at børnene

  • er glade for at få læst op

  • har lyst til selv at lære at læse

  • får erfaringer med det skrevne sprog

  • lever sig ind i historier

  • kan lide at kigge i bøger på skolens læringscenter

  • lærer at bruge skolens læringscenter

bottom of page