top of page
DSC_0248 2.JPG

Nygård Skole

Nygård Skole er Helsingør Kommunes specialtilbud for normalt begavede elever med en autismespektrums-forstyrrelse. Skolen er et visitationstilbud til børn fra Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommune.


Eleverne er inddelt i 8 klasser med cirka 6-12 elever i hver klasse. Klassedannelsen tager udgangspunkt i elevens alder, personlige udvikling og venskaber, så klasserne kan godt have elever fra forskellige klassetrin.


Nygård Skole er et heldagstilbud fra kl. 8.00 til kl. 15.00 eller 16.00, hvor undervisning og SFO/klub er integreret. Der er tilknyttet en aftenklub for de større elever én til to gange om måneden.


LÆRINGEN PÅ NYGÅRD SKOLE

På Nygård Skole har eleverne undervisning i de almindelige fag, men undervisningen er udvidet til også at indbefatte læring i sociale færdigheder. Den faglige og sociale udvikling hænger sammen, og det er derfor vigtigt, at eleverne opnår en øget selvforståelse, udvikling af selvværd, sociale kompetencer og selvstændighed.


Undervisningen er ofte holddelt, så eleverne kan få ro til at koncentrere sig om de enkelte opgaver. Derudover arbejder vi med at støtte den enkelte elev i hans/hendes autistiske vanskeligheder, så eleven lærer at kompensere for disse.


Vi stræber efter at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs særlige forudsætninger og udviklingsmuligheder. Således arbejder vi hele tiden med individuelle handleplaner for eleven.


MOTION I UNDERVISNINGEN

Vi har fokus på daglig motion i undervisningen. Det kan både være i den skønne natur, som omgiver skolen eller i skolens fitnessrum. Fitnessrummet er udstyret med forskellige træningsmaskiner, som er til for at motivere og inspirere eleverne til også at dyrke motion i fritiden.


NYGÅRD SKOLES UNDERVISNINGSLOKALER

Klasselokalerne tager hensyn til, at eleverne nemt kan blive sansemæssigt forstyrret. Hver elev har sit eget lille kontor langs væggen med reoler på hver side, så de har plads til deres bøger, computer og øvrige arbejdsredskaber. Derudover er der et stort fællesbord, der bruges til fællesundervisning, spisning og spil/leg i SFO og klub.


I perioder kan en elev have behov for at få al undervisning på sin arbejdsplads, men vi forsøger hele tiden at få eleverne over på fællesbordet, så de bliver en integreret del af klassefællesskabet. Dette er vigtigt for at forberede dem på undervisning sammen med andre, når de skal i et videre uddannelsesforløb.


TÆT PÅ NATUREN
Nygård Skole ligger i naturskønne omgivelser med en sø på skolens grund og skoven lige i nærheden. Eleverne har selv været med til at bygge flere af udearealernes faciliteter, såsom skolens petanquebane, bålhytte og højbede, som også bliver brugt i undervisningen.

bottom of page