top of page

Særlige indsatser inden for læsning

0. klasse

Elever, der ved udgangen af året er usikre på bogstavernes navn, lyd og form lyd, undervises på bogstavhold.

1. klasse

Elever, der ikke har opnået flydende læsning på eget læseniveau efter læsekursus i klassen, undervises på hold i et særligt tilrettelagt kursusforløb.

2. og 3. klasse

Elever, der stadig har særligt behov for  individuel tilrettelagt læseundervisning tilbydes undervisning på mindre hold.

4. til 6. klasse

Der arbejdes med både læsning og skrivning af faglige tekster, da læsning og skrivning hænger nøje sammen. Læsevejledere og klassens lærere planlægger stave- og skriveforløb i den generelle undervisning og særligt for elever med ordblindhed. Skriveforløbene har fokus på at anvende  skriveskabeloner for at stilladsere elevernes skriveudvikling og skabe struktur og overblik i deres tekster.

I kortere perioder tilbydes elever med ordblindhed kursus i AppWriter og undervisning i ordlæsestrategier og læseforståelsesstrategier. Vi har gode erfaringer med at samle elever, forældre og lærere for de ordblinde elever på skolen. Eleverne demonstrerer deres færdigheder, læsevejledere fortæller om ordblindhed og lærere, forældre og elever udveksler erfaringer fra undervisningen og hjemmet.

7. klasse

I perioder to gange årligt trænes eleverne i, hvordan de kan tage medansvar for at holde et fagligt fokus trods deres læse-stavevanskeligheder. Vi tilbyder et forløb, hvor vi skiftevis arbejder med lektier og deltager i udfordringer i naturen.

8. og 9. klasse

Læsevejledere afholder korte kurser i samarbejde med klassens lærere i forbindelse med termins- og afgangsprøver med særligt fokus på opgavetyper og AppWriter.

bottom of page