top of page
60a544_d3d122e6c42c4b26b80b70f89e5547f7-

SFO Gurrevej

SFO Gurrevej består af to baser, som begge er placeret på Skolen ved Gurrevej. Barnet bliver tilknyttet én base, men kan frit færdes mellem de to baser. Skolen og SFO’en er en integreret del af hinanden, da skolens arealer om eftermiddagen bliver benyttet af SFO’en.

SFO’en tilbyder mange forskellige sjove aktiviteter, som tager udgangspunkt i børnenes interesser og kompetencer. Aktiviteterne er også til for at skabe et godt fællesskab mellem børnene og forbedre trivslen både i skolen og i børnenes fritid.

Bevægelse er omdrejningspunktet for en stor del af aktiviteterne, heriblandt vores dage i hallen, når vi tager i svømmehallen og vores mange udendørsaktiviteter.

bottom of page