top of page

Skolen i Bymidten

Skolen i Bymidten er for elever i 0. - 9. klasse.

Læring for de mindste

For skolens mindste elever har vi skabt et læringsmiljø med fokus på det nære og med samarbejde mellem klasserne på årgangen.

Vi kombinerer ofte faglig læring med leg og bevægelse, så de mindste elever har lettere ved at bevare koncentrationen. Derudover har indskolingen også fokus på fællesskabet og træning af de sociale kompetencer, som et led i at udvikle det hele menneske.

Læring for mellemtrinnet

For mellemtrinseleverne har vi fokus på, at læringen har et lokalt udsyn. Vi arbejder med og om byen og bruger kulturværftet og andre af lokalområdets faciliteter.


I det daglige er omdrejningspunktet klassen og dennes lærere, men ved projektdage og anderledes uger samarbejder eleverne på tværs af klasser og årgange. 


På mellemtrinnet har Skolen i Bymidten et kor, som underholder ved særlige lejligheder. Derudover fejrer mellemtrinnet International læsedag, afholder naturvidenskabsfestival og så bliver eleverne på 5. årgang Kronborg Ambassadører ved Skolen i Bymidtens traditionsrige Kronborgdag.

Læring i udskolingen

Undervisningen i udskolingen har fokus på at arbejde med både lokale og globale emner. Det er vigtigt, at eleverne får viden om, hvad der sker i verdenssamfundet, og at de får en indsigt i det lokale samfund ved hjælp af samarbejde med  virksomheder og institutioner i Helsingør.

 
Det er Skolen i Bymidtens mål og mission, at eleverne får den bedst mulige læring, der forbereder eleverne på livet uden for folkeskolen.

Plan over bygningerne Skolen i Bymidten.png
bottom of page