top of page

Skolen i Bymidten

Skolen i Bymidten er for elever i 0. - 9. klasse.

Læring for de mindste

For skolens mindste elever har vi skabt et læringsmiljø med fokus på det nære og med samarbejde mellem klasserne på årgangen.

Vi kombinerer ofte faglig læring med leg og bevægelse, så de mindste elever har lettere ved at bevare koncentrationen. Derudover har indskolingen også fokus på fællesskabet og træning af de sociale kompetencer, som et led i at udvikle det hele menneske.

Læring for mellemtrinnet

For mellemtrinseleverne har vi fokus på, at læringen har et lokalt udsyn. Vi arbejder med og om byen og bruger kulturværftet og andre af lokalområdets faciliteter.


I det daglige er omdrejningspunktet klassen og dennes lærere, men ved projektdage og anderledes uger samarbejder eleverne på tværs af klasser og årgange. 


På mellemtrinnet har Skolen i Bymidten et kor, som underholder ved særlige lejligheder. Derudover fejrer mellemtrinnet International læsedag, afholder naturvidenskabsfestival og så bliver eleverne på 5. årgang Kronborg Ambassadører ved Skolen i Bymidtens traditionsrige Kronborgdag.

Læring i udskolingen

Undervisningen i udskolingen har fokus på at arbejde med både lokale og globale emner. Det er vigtigt, at eleverne får viden om, hvad der sker i verdenssamfundet, og at de får en indsigt i det lokale samfund ved hjælp af samarbejde med  virksomheder og institutioner i Helsingør.

 
Det er Skolen i Bymidtens mål og mission, at eleverne får den bedst mulige læring, der forbereder eleverne på livet uden for folkeskolen.

Innovationslinjer på alle klassetrin

På Skolen i Bymidten har vi skabt en særlig projektpædagogisk profil med en række gennemgående innovationslinjer fra 0. til 9. klassetrin. En dag hver uge året rundt arbejder eleverne med projekter i forløb på 8-12 uger. På innovationslinjerne arbejder eleverne med idéudvikling, research, formgivning og produktudvikling på et fagligt og anvendelsesorienteret grundlag. Det kan fx være projekter om bæredygtighed, energi, kommunikation, design, apps, reklamer, arkitektur, byudvikling, kunst, legetøj, etc. Med linjerne har vi skabt en ramme, hvor eleverne kan fordybe og engagere sig i længerevarende projektforløb, hvilket har vist sig at styrke deres faglighed, trivsel og lyst til at gå i skole.

Se vores introduktionsfilm til innovationslinjerne her https://vimeo.com/314184952 samt interviews med elever fra udskolingen, der taler om muligheder for udvikling af selvstændighed, læringslyst og kompetence på innovationslinjerne:

Nanna https://vimeo.com/314779129

Jonatan https://vimeo.com/314723602

Roberta https://vimeo.com/314780194

Plan over bygningerne Skolen i Bymidten.png
bottom of page