top of page

Skolen ved Gurrevej

Skolen ved Gurrevej er en skole med elever fra 0.-5. klasse med op til 4 klasser på hver årgang.

Undervisningen på Skolen ved Gurrevej er ikke altid klasseundervisning. Vi skaber varieret og fleksibel læring og træffer undervisningsvalg, der stimulerer børnenes faglighed og trivsel. Vi lægger vægt på bevægelse i undervisningen, som ikke kun fremmer motorikken, men i høj grad også læringen.

TYDELIGHED, TRYGHED OG TILLID

Vi arbejder ud fra nøgleordene tydelighed, tryghed og tillid.
 

Vi er tydelige i måden, vi underviser og formidler på, så eleverne aldrig er i tvivl om, hvilke forventninger vi har til dem, og hvad de kan forvente af os. Den samme tydelighed skal være synlig for dig som forælder. 
 

Lærerne, pædagogerne og klassen som helhed skaber en tryg base for dit barn. Tryghed giver ro til at udvikle sig fagligt og socialt, og tryghed giver en god ballast til senere hen at kunne stå på egne ben. 
 

Tillid er vigtigt for et godt læringsmiljø. Der skal være tillid mellem lærer og elev, forældre og skolen og ikke mindst mellem eleverne indbyrdes.

HVAD SKAL ELEVERNE EFTER 5. KLASSE?

Når eleverne skal i 6. klasse, bliver eleverne og klassen automatisk overflyttet til Nordvestskolen. Nordvestskolen er for udskolingseleverne i 6.-9. klasse. 

Skolen ved Gurrevej samarbejder tæt med Nordvestskolen, og lærerne sørger for, at eleverne besøger skolen jævnligt. Eleverne får derfor et godt kendskab til Nordvestskolen, så overgangen fra indskoling til udskoling bliver tryg.

IMG_0459.jpg
IMG_0466.jpeg
IMG_0462.jpg
IMG_0464.jpeg
IMG_0465.jpeg
IMG_0463.jpeg
IMG_0460.jpg
IMG_0461.jpg
IMG_0458.jpg
bottom of page