top of page
Teacher Writing a Formula on a Blackboard

Støtte til matematik

På Helsingør skole følger vi Helsingør Kommunes retningslinjerne for matematik for de 0 til 18 årige med det formål at opnå en sammenhæng og progression i matematikundervisningen for skolens elever.
Matematikundervisningen på Helsingør Skole skal lede frem mod at eleverne bliver flydende og fleksible tænkere inden for matematik, og de skal udvikle tillid til og stole på deres egne evner. 
Vi opmuntrer eleverne til at blive nysgerrige, blive villige til at tage matematiske udfordringer op, handle hensigtsmæssigt og genkende matematiske mønstre i forskellige og nye sammenhænge.
Gennem hele elevernes skolegang har vi, for at de kan blive flydende og fleksible matematiske tænkere, fokus på at give eleverne en god talforståelse. Heri ligger bl.a., at de får en viden om talnavne, positionssystemet, indhold mm.

bottom of page