top of page

Videre efter 9. klasse

I 8. og 9. klasse begynder vi på Helsingør Skole at forberede de store elever på de valg, som de skal træffe om deres videre uddannelse. Valget står typisk mellem at skulle gå i gymnasiet eller gå på en erhvervsskole.

Vi har et tæt samarbejde med Ungdomsskolens 10. klasse, som har tilbud om besøgsdage. Herudover har vi brobygning på forskellige erhvervsuddannelser samt gymnasier.


Vi arbejder tæt sammen med UU-vejlederne. UU-vejlederne holder temamøder i klasserne, hvor eleverne får vejledning i valg af ungdomsuddannelse samt jobmuligheder.

Der er også mulighed for at komme i praktik i en virksomhed af en uges varighed.

Hvis en elev har særligt behov for vejledning, vil UU-vejlederen være med til møder med familien og skolen.

Du kan læse mere om UU-vejledning på Helsingør Kommunes hjemmeside og finde den vejleder, der er tilknyttet de enkelte skoler.

bottom of page