top of page

Vikarer på Helsingør Skole

Vikarer er en fast del af det at få en moderne folkeskole til at fungere. På Helsingør Skole træder vikarerne til fx ved planlagt fravær som lærernes uddannelse, afholdelse af 6. ferieuge, ekskursioner med andre klasser og ved ikke-planlagt fravær, som når en lærer er syg.

Hvem er vikar på Helsingør Skole?

  • Studerende og studenter med undervisningserfaring eller pædagogisk erfaring, der som minimum har opnået middelkarakterer i de fag, som de underviser i

  • Færdiguddannede lærere som ønsker mere fleksibilitet i hverdagen og derfor melder sig som vikar

Hvordan klæder vi vikarerne på til undervisningen?

  • Vikarer deltager i intromøde ved skoleårets begyndelse

  • Vikarer bliver indført i klasserumsledelse og tilsynspligten, retningslinjer og forventninger

  • Lærerne leverer i de fleste tilfælde materiale til undervisning og står til rådighed for faglig og pædagogisk sparring

Hvordan kan du som forælder støtte op om vikarens arbejde?

  • Vis dit barn, at du tror på, at vikaren gør sit bedste

  • Fortæl dit barn, at vikarens undervisning er lige så vigtig som lærerens

  • Udtryk tillid, og hav positive forventninger til vikarens indsats​

Er du interesseret i et vikarjob? Send din ansøgning sammen med CV til helsingorskole@helsingor.dk.

bottom of page