top of page

Støtte til læsning

På Helsingør Skole følger vi Retningslinjerne for sprog- og læse-/skriveudvikling for de 0-18 årige i Helsingør Kommune. Retningslinjerne tager udgangspunkt i Helsingørs Kommunes værdier for inklusion.

Daglig læsetræning

Læsning er ikke lektier men en daglig rutine. Læsning er en færdighed, der skal holdes ved lige. For at få trænet læsning råder vi til, at alle elever fra 2. klasse læser 10 sider dagligt. Bøgerne kan lånes på skolens bibliotek, Helsingør Bibliotek eller på eReolengo.dk

Nedenstående oversigt over indsatser og særlige indsatser er løbende under udvikling. Vi tilpasser de særlige indsatser, når vi årligt evaluerer forløbene, eller når ny forskningsbaseret viden kommer til.


Indsatser

Gennem hele skoleforløbet fra 0. - 9. klasse arbejder vi med læsestrategier. Udviklingen går fra leg med læsning og skrivning til systematisk begynderundervisning og kendskab til læsestrategier samt anvendelse og beherskelse af strategierne.


Fra skolestart er vi opmærksomme på elever, der har risiko for at udvikle læsevanskeligheder.

Vi forebygger og reducerer vanskelighederne gennem en tidlig indsats i den generelle undervisning i klasserne. Ved vedvarende store vanskeligheder underviser læsevejledere eleverne individuelt og på hold, så de kan få gode erfaringer med læse- og stavestrategier. Klassens lærere samarbejder med læsevejlederen om de faglige tiltag i klassen. Her fokuserer vi  særligt på læseforståelse og elevernes indstilling til læring og deres forståelse af egne styrker og udfordringer med skriftsproget.

I Helsingør Kommune har alle elever adgang til det digitale læse- og skrivestøttende program AppWriter. Elever med ordblindhed kan tilmeldes det elektroniske bibliotek NOTA. Fra mellemtrinnet og frem forventes det, at eleverne kan tilegne sig viden via læsning. Elever med ordblindhed bliver udfordret i særlig høj grad, og de tilbydes derfor undervisning på hold, så de kan anvende AppWriter og NOTA i den daglige undervisning.

Elever, der er testet ordblinde og fonologisk usikre, tildeles ro, tid og strategitræning til terminsprøverne og afgangsprøverne.

bottom of page